501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Kryminalistyka Hołyst

Kryminalistyka Hołyst Brunon
Kryminalistyka Hołyst Brunon Najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki
Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistyczne
Hołyst Brunon / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Kryminalistyka
Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze
Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze
Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa. W ksią
Studia Prawnicze / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kryminalistyka
Kryminalistyka Zarys wykładu
Kryminalistyka Zarys wykładu
Wydanie zaktualizowane - czerwona okładka Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowania jest przedstawienie syntezy problemów bad
Hanausek Tadeusz / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Kryminalistyka
Kryminalistyka Przewodnik Wilk
Kryminalistyka Przewodnik Wilk
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i ma pomóc w usystematyzowaniu wiedzy do egzaminu z kryminalistyki i prawa dowodowego. Może także stanowić źródło wiedzy dla aplikantów oraz praktyków kryminalistyki, ponieważ wszystkie zagadnienia, a w szczegó
Wilk Dariusz / Wydanie 2013 / Wydawnictwo TNOiK/ Kryminalistyka
Kryminalistyka w mediach
Kryminalistyka w mediach Wpływ seriali kryminalnych na postępowanie karne
zanowni Czytelnicy! Jestem kryminalistykiem i pasjonuje mnie świat śladów kryminalistycznych. A że śladem może być praktycznie wszystko, na brak przedmiotu badań trudno mi narzekać. Sam proces badania śladów został zaś w ciągu ostatnich kilku bardzo intensywnie spopularyzowany poprzez
Stojer Polańska Joanna / Wydanie 2016 / Silva Rerum/ Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo
Bezpieczeństwo policja kryminalistyka W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce
Bezpieczeństwo policja kryminalistyka W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce
U progu rewolucyjnej zmiany polskiej procedury karnej autorzy książki – naukowcy i praktycy – prezentują, jak ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa we współczesnym świecie jest współpraca policji, wymiaru sprawiedliwości, nauki i biegłych. Eksperci policyjnych laboratoriów kryminalis
/ Wydanie 2015 / UJ - Uniwersytet Jagielloński/ Książki o prawie
Kryminalistyka
Kryminalistyka Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów prawa i administracji, aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich oraz słuchaczy szkół policyjnych. Niewątpliwie będzie przydatny prawnikom praktykom. Uwzględnia aktualny stan wiedzy kryminalistycznej teorii i praktyki oraz leg
Kulicki Mariusz / Wydanie 2009 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika/ Kryminalistyka
Kryminalistyka zarys systemu
Kryminalistyka zarys systemu
Koncepcja opracowania powstała podczas zajęć z przedmiotów kryminalistyka, medycyna sądowa i postępowanie karne realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarówno na studiach prawniczych, administracyjnych, jak i na studiach z zakresu bezpieczeństwa. W stosunku do poprz
Kasprzak / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Difin/ Kryminalistyka
Uczestnicy przedstawiciele środowisk akademickich, jednak również pracownicy administracji publicznej (policji, straży miejskiej, urzędów celnych) skupili się na pokazaniu zastosowania kryminalistyki i nauk pokrewnych nie tylko w procesie dowodzenia przestępstw i zapobiegania im. Przedstawi
Kegel Zdzisław / Wydanie 2013 / Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL/ Kryminalistyka
Kryminalistyka w Rosji i Polsce Wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski
Kryminalistyka w Rosji i Polsce Wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski
W Kryminalistyce w Rosji i Polsce użyto teksty zawierające współczesną leksykę i składnię. Dużym plusem jest ich odpowiedni wybór: będąc źródłem słownictwa specjalistycznego, dają naraz uczącemu się wiedzę z historii i praktyki kryminalistyki również dziedzin
Bobińska Hanna / Wydanie 2013 / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie/ Kryminalistyka