501788771
kontakt@bookslandia.pl

Książka polityka rachunkowości 2019

Polityka rachunkowości najczęstsze błędy
Polityka rachunkowości najczęstsze błędy Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/17
Miesięczny przegląd nowości ? Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont ? Wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 – UWAGA NOWE WYJAŚNIENIE! ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej bez paragrafu 492 dot
Motowilczuk Izabela / Wydanie 2017 / Infor/ Polityka rachunkowości
Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF
Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF
Książka jest subiektywnym przewodnikiem po kluczowych decyzjach, jakie musi podjąć jednostka stosująca Międzynarodowe Standardy rachunkowości (MSSF/MSR) w ramach szeroko rozumianej polityce rachunkowości.\r\n\r\nAutor omawia w niej m.in.: problem wyboru modelu wyceny poszczególnych składników
Elżbieta Gaździk / Wydanie 2009 / Stowarzyszenie księgowych w polsce. Wydawnictwo/ Polityka rachunkowości
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Polityka rachunkowości 2012 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnyc
Elżbieta Gaździk / Wydanie 2012 / Oficyna prawa polskiego/ Polityka rachunkowości
Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont
Praktyczny komentarz obejmuje peryfraza zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych dodatkowo charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie obejmuje przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizaowane przepisy pr
Elżbieta Gaździk / Wydanie 2013 / Oficyna prawa polskiego/ Polityka rachunkowości
Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego Wybrane aspekty
Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego Wybrane aspekty
Monografia Polityka rachunkowości jednostki a próba sprawozdania finansowego wybrane aspekty podejmuje ważną i aktualną problematykę z zakresu rachunkowości i skupia się na \"SERCU RACHUNKOWOŚCI\", tzn. polityce rachunkowości. Jest próbą spojrzenia na różne problemy polityki rachunkowoś
Elżbieta Gaździk / Wydanie 2012 / Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL/ Polityka rachunkowości
Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce
Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce
rachunkowość podstawy rachunkowości książka prawo Polityka rachunkowości jest ważnym dokumentem w rachunkowości jednostek gospodarczych. Obowiązek jej posiada
Elżbieta Gaździk / Wydanie 2012 / Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL/ Polityka rachunkowości
Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont stan prawny 1 maja 2014 roku
Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont stan prawny 1 maja 2014 roku
Praktyczny komentarz obejmuje wyrażenie omowne zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych także charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie obejmuje przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy
Elżbieta Gaździk / Wydanie 2014 / Oficyna prawa polskiego/ Polityka rachunkowości
Polityka rachunkowości 2014 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych
Polityka rachunkowości 2014 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych
Najbardziej aktualna stanowisko na rynku. Uwzględnia najświeższe przemiany w prawie. W konkretny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo
Elżbieta Gaździk / Wydanie 2014 / Oficyna prawa polskiego/ Polityka rachunkowości
Polityka rachunkowości 2015
Polityka rachunkowości 2015
W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na bazie przepisów funkcjonujących od stycznia 2015 r. Niniejsza publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalaj
Elżbieta Gaździk / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Polityka rachunkowości
Polityka rachunkowości 2015 z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości 2015 z komentarzem do planu kont
Praktyczne wsparcie, dzięki któremu łatwiej niż dotychczas stworzysz plan kont w swojej jednostce. Dodatkowo zapoznasz się z omówieniem bieżących zasad ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych uwzględniającym stan prawny ze stycznia 2015 r. Polit
Elżbieta Gaździk / Wydanie 2015 / Oficyna prawa polskiego/ Polityka rachunkowości