501788771
kontakt@bookslandia.pl

Książka z prawa podatkowego

Prawo podatkowe Mastalski
Prawo podatkowe Mastalski
Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego. Książka ta ma stanowić całościowe opracowanie prawa podatkowego.
Mastalski Ryszard / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo podatkowe podręczniki
Prawo podatkowe Minirepetytorium
Prawo podatkowe Minirepetytorium
Repetytorium z prawa podatkowego przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i ekonomii. Będzie pomocne wszystkim, którzy w krótkim czasie chcieliby powtórzyć i usystematyzować zdobytą już wiedzę z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in. aplikantom adwokackim i radcowskim oraz ka
Rafał Dowgier / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo podatkowe podręczniki
Podatki i prawo podatkowe Gomułowicz
Podatki i prawo podatkowe Gomułowicz
Kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki prawa podatkowego. W książce o podatkach i prawie podatkowym przedstawiono zarówno teorię podatku, jak i obowiązujące w Polsce rozwiązania prawnopodatkowe. Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze zmiany w przepisa
Andrzej Gomułowicz / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo podatkowe podręczniki
Prawo finansowe Prawo finansów publicznych Prawo podatkowe Prawo bankowe
Prawo finansowe Prawo finansów publicznych Prawo podatkowe Prawo bankowe
W książce z prawa finansowego w przystępny sposób omówiono:- prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej, – zagadnienia dotyczące zasad, źródeł i wykładni prawa poda
Piotr Karwat / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer/ Prawo finansów publicznych
Prawo podatkowe Oktaba
Prawo podatkowe Oktaba
Podręcznik z prawa podatkowego powstał przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Dodatkowo, może okazać się pomocny także studentom innych kierunków studiów, jak np. ekonomii czy zarządzania. Publikacja przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najw
Oktaba Robert / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo podatkowe podręczniki
Prawo podatkowe Podręcznik Smoleń
Prawo podatkowe Podręcznik Smoleń
Seria o prawie podatkowym stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów), seminariów magisterskich i doktorskich, prowadzonyc
Smoleń Paweł / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo podatkowe podręczniki
Polskie prawo podatkowe Olesińska
Polskie prawo podatkowe Olesińska
Książka zawiera charakterystykę podstawowych instytucji polskiego systemu podatkowego. W części 1 omówiono regulacje materialnoprawne zawarte w Ordynacji podatkowej. Mają one kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego systemu podatkowego, stanowiąc s
Olesińska Agnieszka / Wydanie 2012 / Wydawnictwo TNOiK/ Prawo podatkowe podręczniki
Prawo podatkowe zagadnienia teorii i praktyki
Prawo podatkowe zagadnienia teorii i praktyki
Książka z prawa podatkowego składa się z ośmiu części:I. Historia i społeczno-ekonomiczne aspekty opodatkowaniaII. System podatkowy i rodzaje podatkówIII. Zarządzanie podatkamiIV. Charakterystyka ogólna prawa podatkowegoV. Miejsce prawa po
Brzeziński Bogumił / Wydanie 2018 / Wydawnictwo TNOiK/ Prawo podatkowe podręczniki
Prawo podatkowe Przepisy 2018
Prawo podatkowe Przepisy 2018
IV wydanie Prawa podatkowego to kompendium przepisów dotyczących prawa podatkowego. Zbiór zawiera podstawowe ustawy podatkowe: ordynację podatkową, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), ustawę o podatku od towarów i usług (VAT), ustawę o podatku ak
Prus Anna / Wydanie 2018 / Od.Nowa/ Prawo podatkowe
Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk
Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk
Książka z prawa podatkowego przeznaczona jest dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji oraz przedsiębiorców. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, finansów i ekono
Litwińczuk Hanna / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Podatki 2018