501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Metodyka pracy

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego.
Stefan Jaworski / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Metodyka prawnicza
Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych
Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych
Książka podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata jako profesjonalnego pełnomocnika w sprawach cywilnych. \r\nI Część niniejszej publikacji to praktyczny komentarz zawierający wskazówki dotyczące przygotowywan
Andrzej Tomaszek / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Metodyka prawnicza
Metodyka pracy w sądach administracyjnych
Metodyka pracy w sądach administracyjnych
Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień, jak:- czynności sądowe (np. czynności p
Janusz Drachal / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Metodyka prawnicza
Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych
Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych
W książce zostały zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również jego udziału w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Szczegółowo omówiono nie tylko gru
Ryszard Stefański / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Metodyka prawnicza
Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych
Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Metodyka z prawa karnego i skarbowego przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich oraz studentów wydziałów prawa, w szczególności przygotowujących się do egzaminów aplikacyjnych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki procesu karnego. Metod
Zagrodnik Jarosław / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Metodyka prawnicza
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych
Książka zawiera niezwykle cenne i interesujące wskazówki praktyczne dotyczące wypadków oraz kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego), a także problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Proces dowodze
Mariusz Olężałek / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Metodyka prawnicza
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego
Książka wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu. W książce Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego omówiono wszystkie aspekty postępowania
Dauter Bogusław / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Metodyka prawnicza
Metodyka pracy biegłego psychiatry psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych nieletnich oraz wykroczeń
Metodyka pracy biegłego psychiatry psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych nieletnich oraz wykroczeń
Z trzeciego wydania książki dowiesz się m.in.:- kiedy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej biegłego za przedstawienie fałszywej opinii;- jak ocenić ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej;- jakie są metody leczenia preferencyj
Andrzej Depko / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Socjologia i psychologia
Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym
Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym Notariusz, komornik sądowy, syndyk, zarządca, nadzorca sądowy oraz inne podmioty w postępowaniu wieczystoksięgowym
Autor dokonuje analizy czynności sędziego i referendarza sądowego składających się na założenie księgi wieczystej i ujawnienie w niej stanu prawnego nieruchomości. MONOGRAFIE PRAWNICZE
Jakimiec Daniel / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Naukowe PWN/ Prawo o adwokaturze notariacie
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych
Książka podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego. W niniejszym 3. wydaniu książki Metodyka pracy adwokata i radcy pr
Stefan Jaworski / Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Metodyka prawnicza