501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Ochrona praw lokatora komentarz

Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński
Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński
Komentarz do ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia
Komentarze Becka / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Nieruchomości poradniki
Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz
Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz
Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz analizę ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania. Omówiono w niej także przepisy innych ustaw związanych z poruszaną problematyką, w tym ustawy o niektórych formach popi
Ewa Bończak Kucharczyk / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Nieruchomości poradniki
Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów
Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów
Tematyka komentarza dotyczy dużej liczby osób, które korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, oraz ze spółdzielczych praw do lokali. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższ
Dziczek Roman / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo mieszkaniowe
Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz
Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz
Bończak-Kucharczyk w komentarzu obszernie odnosi się do gospodarowania publicznymi zasobami mieszkań oraz przedstawia wskazówki dotyczące ustalania zasad wynajmowania lokali należących do takich zasobów i tworzenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gmin. Wie
Bończak Kucharczyk / Wydanie 2013 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo mieszkaniowe
Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe
Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz. Wzory pozwów.
Komentarz jest kolejną pozycją autorstwa sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Romana Dziczka, wpisującą się w szeroko rozumianą problematykę prawa mieszkaniowego. Jej tematyka dotyka ogromnej liczby ludzi w Polsce, którzy korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym w post
Roman Dziczek / Wydanie 2012 / LexisNexis Polska/ Wzory pism procesowych
Ochrona praw lokatorów
Ochrona praw lokatorów Komentarz
Komentarz zawiera omówienie ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), która reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Autor
Jacek Chaciński / Wydanie 2006 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo cywilne
Gospodarka nieruchomościami Własność lokali Ochrona praw lokatorów
Gospodarka nieruchomościami Własność lokali Ochrona praw lokatorów Akty prawne, komentarz, orzecznictwo
Zbiór aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami i własności lokali opatrzony przypisami i objaśnieniami zawierającymi autorski komentarz, wzbogacony orzecznictwem sądowym. Książka zawiera jednolite teksty m.in. następujących aktów prawnych:
Tadeusz Fijałkowski / Wydanie 2005 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Gospodarka nieruchomościami Komentarze