501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata radcy

Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo
Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo
Zbiór obejmuje m.in. orzeczenia dotyczące kluczowych kwestii, jak tajemnica zawodowa, konflikt interesów, immunitet zawodowy, wolność słowa czy odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika. Część I zawiera wybór orzeczeń TK, SN, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych, prez
Marchwicki Wojciech / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Etyka prawnicza
Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie
Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie
Monografia stanowa próbę kompleksowego ujęcia problematyki sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej, zwłaszcza zaś zagadnień sportowych deliktów dyscyplinarnych, sankcji dyscyplinarnych, postępowania dyscyplinarnego i zaskarżalności sportowych decyzji dyscyplinarnych do organów pozazwi
Jóźwiak Piotr / Wydanie 2014 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Książki o prawie
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Poradnik Oświatowy 11/16
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli 1. Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej 1.1. Podstawy prawne 1.2. Zdefiniowanie pojęcia 1.3. Odpowiedzialność porządkowa 1.3.1. Katalog kar porządkowych 1.3.2. Wysłuchanie nauczyciela 1.3.3. Wniesienie przez nauczyciela sprzeciwu wobec zastosowa
Jaworski Leszek / Wydanie 2016 / Infor/ Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów prokuratorów adwokatów radców prawnych i notariuszy
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów prokuratorów adwokatów radców prawnych i notariuszy
W książce omówiono odpowiedzialność dyscyplinarną zawodów zaufania publicznego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy w świetle standardów wyznaczanych przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przedstawiono w
Kozielewicz Wiesław / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Ustawy i kodeksy
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną. Opra
Marciniak / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Karta nauczyciela komentarz
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów prokuratorów adwokatów radców prawnych i notariuszy
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów prokuratorów adwokatów radców prawnych i notariuszy
Publikacja przedstawia złożoną problematykę ważnego zagadnienia, jakim jest odpowiedzialność dyscyplinarna zawodów zaufania publicznego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy. Opisano instytucję odpowiedzialności dyscyplinarnej w świetle s
Kozielewicz Wiesław / Wydanie 2012 / LexisNexis Polska/ Postępowanie cywilne
Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych
Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo. Zbiory Orzecznictwa Becka
Na uwagę i uznanie zasługuje przyjęta przez Autorów metodologia prezentowania orzeczeń. Autorzy zadali sobie trud selekcji \"zbędnych\", pobocznych z punktu widzenia etyki i odpowiedzialności zawodowej części orzeczeń i przedstawiają tylko te ich fragmenty, które są kluczowe dla deontolog
Marchwicki Wojciech / Wydanie 2011 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Aplikacja adwokacka
Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim
Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim
Niniejsza publikacja jest pierwszym po ponad półwieczu systemowym ujęciem instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej w prawie polskim. Odpowiedzialność tę ponoszą określone grupy pracowników administracji publicznej, funkcjonariusze służb mundurowych, członkowie samorządów zawodowych
Giętkowski Radosław / Wydanie 2013 / Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego/ Różne