501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019

Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa. Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, praktycznie wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydaw
Henryk Dzwonkowski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym
Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym
Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci. Wywołująca ogromne problemy int
Bogumił Brzeziński / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowiązań podatkowych.Kolejne już, 7. wydanie Komentarza, dzię
Henryk Dzwonkowski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz
Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczel
Roman Hauser / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz
Ordynacja podatkowa Komentarz Stan prawny 20 kwietnia 2017 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648), które wejdą w życie 4 kwietnia 2017 r. i 1 maja 2017 roku
Ordynacja podatkowa - poznaj najnowsze zmiany- praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r. modernizacją administracji skarbowej,- specyficzne regulacje znajdujące zastosowanie przede wszystkim w relacjach podatnik - gminne orga
Leonard Etel / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz 2017
Ordynacja podatkowa Komentarz 2017
Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. oraz od 1 marca 2017 r., a także mających obowiązywać od 1 lipca 2017 roku. Zmiany dotyczą, m.in. interpretacji p
Adamiak Barbara / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Unimex/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz
Ordynacja podatkowa Komentarz
Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. W książce znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem S
Babiarz Stefan / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz 2016
Ordynacja podatkowa Komentarz 2016
Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Nowelizacja obejmuje, m.in.:- regulacje dotyczące rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników (tzw. zasa
Adamiak Barbara / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Unimex/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter
Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. W komentarzu znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sp
Hauser / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Ordynacja podatkowa 2019
Ordynacja podatkowa Komentarz 2013
Ordynacja podatkowa Komentarz 2013
Adamiak w nowej Nowelizacji Ordynacji podatkowej na 2013 rok! Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzglednieniem wszystkich zmian, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku. Autorami są wybitni z
Mastalski / Wydanie 2013 / Wydawnictwo Unimex/ Ordynacja podatkowa 2019