501788771
kontakt@bookslandia.pl

Plan kont z komentarzem 2018

Plan kont z komentarzem Gierusz
Plan kont z komentarzem Gierusz
Planowany termin wysyłki komentarza to 22 grudnia 2017 roku.Komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednozn
Jerzy Gierusz / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Plan kont 2018
Zakładowy plan kont z komentarzem 2017
Zakładowy plan kont z komentarzem 2017 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2017 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste siódme wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jedn
Pałka Marian / Wydanie 2017 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Plan kont 2018
Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak
Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak (z suplementem elektronicznym)
Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie (rtf, x
Urszula Pietrzak / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Finanse publiczne
Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
Niezbędna książka dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia ostatnie, duże zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r.\r\n W jednej publikacji zawarto komplet komentarzy i materiałów ułatwiających wypełnienie obowiąz
Makal Anna / Wydanie 2016 / Wydawnictwo ODDK/ Fundacje i stowarzyszenia
Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych
Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych
Książka z zakładowego planu kont przeznaczona jest dla kierownictwa podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunkowości, głównych księgowych prowadzących księgi rachunkowe oraz kontrolerów i audyto
Maria Hass Symotiuk / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Plan kont 2018
Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF
Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF
W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości,
Seredyński Roman / Wydanie 2014 / Wydawnictwo ODDK/ Sprawozdawczość i rachunkowość
Plan kont z komentarzem Gierusz
Plan kont z komentarzem Gierusz (z suplementem elektronicznym)
Komentarz do planu kont to kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera:- omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych;- charak
Gierusz Jerzy / Wydanie 2016 / Wydawnictwo ODDK/ Plan kont 2018