501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Podstawy prawa książka

Podstawy prawa dla ekonomistów
Podstawy prawa dla ekonomistów
W książce z podstaw prawa dla ekonomistów w sposób zwięzły i kompleksowy zaprezentowano podstawowe wiadomości z zakresu poszczególnych gałęzi lub działów prawa niezbędne każdemu ekonomiście. Przedstawiono w nim zagadnienia z zakresu teorii prawa oraz elementy prawa konstytucyjnego, ad
Paweł Dąbek / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Teoria i historia prawa
Podstawy prawa Muras
Podstawy prawa Muras
Podręcznik z podstaw prawa omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim:- definicje odnoszące się do instytucji, kategorii oraz pojęć z zakresu teorii państwa i prawa,- niektóre z ga
Zdzisław Muras / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Teoria i historia prawa
Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy
Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy
Rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu nawiązują do poprzednich pozycji wydawniczych Autora, dotyczących obszernej problematyki prawa stosunku pracy. Zostały one uaktualnione i rozwinięte, zwłaszcza w aspekcie ogólnoteoretycznym. Od strony przedmiotowej rozważania te obejmują zmiany s
Piątkowski Jan / Wydanie 2017 / Wydawnictwo TNOiK/ Prawo pracy
Podstawy prawa w Polsce
Podstawy prawa w Polsce Prawo dla nieprawników
W opinii większości nieprawników prawo jest skomplikowaną,monotonną i trudną do zrozumienia dziedziną nauki.Niniejsza książka to próba zaprzeczenia powyższej tezie:pozostając wiernym wymogom języka prawniczego autor stara się w możliwie najbardziej przystępny sposób omówić poszcze
Nowak Maciej Jacek / Wydanie 2017 / CeDeWu/ Prawo
Podstawy prawa administracyjnego A681 Obsługa klienta w jednostkach administracji 1 Przygotowanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
Podstawy prawa administracyjnego A681 Obsługa klienta w jednostkach administracji 1 Przygotowanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla zawodu technik administracji 334306. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.68. – Przygotowywanie dokumentów na podstawie artykułów prawa pracy i prawa cywilnego. Obejmuje tematyka spojone z or
Romaniuk Małgorzata / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Difin/ Technik administracji
Aksjologiczne, normatywne i społeczne podstawy prawa rozwiązywania sporów zbiorowych pracy
Aksjologiczne, normatywne i społeczne podstawy prawa rozwiązywania sporów zbiorowych pracy
Książka opracowana przez dr Janusza Żołyńskiego została poświęcona problematyce sporów zbiorowych pracy. Jej przedmiot odnosi się do zagadnień istotnych zarówno teoretycznie, w jaki sposób i praktycznie dla nauki prawa pracy. Publikacja jest jedną z niewielu na rynku polskim monografii
Żołyński Janusz / Wydanie 2016 / ODDK/ Prawo pracy
Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce
Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce
Książka została przygotowana z myślą o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie oraz o studentach kierunków, na których omawiane są podstawy prawa. Stanowi źródło wiedzy o podstawowych instytucjach polskiego systemu prawnego, a także zawiera elementy
/ Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Teoria i historia prawa
Podstawy prawa administracyjnego
Podstawy prawa administracyjnego
Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla zawodu technik administracji 334306. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.68. – Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego. Obejmuje zagadnienia związane z organami administracji publiczne
Romaniuk Małgorzata / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Difin/ Szkoła ponadgimnazjalna klasa 1-3 Przedmioty zawodowe
Podstawy prawa w Polsce Prawo dla nieprawników
Podstawy prawa w Polsce Prawo dla nieprawników
W opinii większości nieprawników prawo jest skomplikowaną,monotonną i trudną do zrozumienia dziedziną nauki. Niniejsza książka to próba zaprzeczenia powyższej tezie: pozostając wiernym wymogom języka prawniczego autor stara się w możliwie najbardziej przystępny sposób omówić poszc
Nowak Maciej Jacek / Wydanie 2009 / Wydawnictwo CeDeWu/ Książki o prawie
Podstawy prawa Droba
Podstawy prawa Droba
Podstawy prawa składają się z trzech części. W pierwszej zaprezentowane zostały elementarne zagadnienia prawa, tradycyjnie zaliczane do przedmiotu: \"Prawoznawstwo\" lub \"Wstęp do prawoznawstwa\", znajdującego się w programie studiów prawniczych. Wiadomości te stanowią najczęściej t
Droba Mateusz / Wydanie 2008 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Historia i prawo konstytucyjne