501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Postępowanie administracyjne wzory pism

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń
Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a wprowadzone nowelizacją z dnia 7 kw
Zofia Wojdylak Sputowska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ KPA kodeks komentarz
Postępowanie administracyjne Wierzbowski
Postępowanie administracyjne Wierzbowski
W podręczniku z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.Kompleksowe, zwięzłe i przystępne omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących
Marek Wierzbowski / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne
Podręcznik z postępowania administracyjnego omawia wszystkie etapy postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, tj. - struktura podmiotowa pos
Tadeusz Woś / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie administracyjne
Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora
Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora
W podręczniku z ogólnego postępowania administracyjnego omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie zawiera m.in. analizę zagadnień dotyczących:- organu administracji publicznej w
Kędziora Robert / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik
Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik i postępowanie sądowoadministracyjne
Publikacja z postępowania administracyjnego jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego oraz prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów. Podręczni
Zbigniew Kmiecik / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie egzekucyjne
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W 15. wydaniu zostały omówione zmiany wprowadzone przez t
Borkowski Janusz / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer/ Postępowanie administracyjne
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE KOMPENDIUM WIEDZY
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE KOMPENDIUM WIEDZY
Publikacja porusza nie tylko problematykę ogólnego postępowania administracyjnego, lecz także szczegółowo omawia postępowanie w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach zaświadczeń. Sporo uwagi poświęcono również - istotnej z praktycznego punktu widzenia - problematyce opłaty skarbow
Andrzej Patuch / Wydanie 2013 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach
Postępowanie administracyjne po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach
Nowelizacja ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) wprowadzona na mocy ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) doprowadziła do największych od kilk
Grzegorz Dragon / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Postępowanie administracyjne
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce 2017 Beck
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce 2017 Beck
Prawo w pigułce z prawa administracyjnego i postępowania zawiera m.in. zmiany wprowadzone nowelizacjami: ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To opracowanie wszystkich najważniejszych zag
Prawo w pigułce / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo administracyjne podręcznik
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
W opracowaniu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach przedstawiono zagadnienia dotyczące instytucji i czynności procesowych postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego. Przyjęta konwencja prezentacji materiału w formie pyt
Marcin Miemiec / Wydanie 2014 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie administracyjne