501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Postępowanie w sprawach nieletnich

Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
Książka stanowi kompleksowy komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uwzględniający jej ostatnią dużą nowelizację, która zasadniczo zmieniła dotychczasowy dwoisty model procedowania w sprawach nieletnich przed sądem rodzinnym oraz w toku postępowania odwoławczego.\r\n\r\nAu
Górecki Piotr / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ KRiO kodeks komentarz
Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
W piątym wydaniu komentarza uwzględniono zmiany, których celem było dostosowanie obowiązującego prawa nieletnich do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także ujednolicenie postępowania, w którym dotychczas istniała konieczność stosowania
Tadeusz Bojarski / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ KRiO kodeks komentarz
Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich
Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich
W trzecim wydaniu autorka szczegółowo omawia rozwiązania przyjęte przez ostatnią dużą nowelizację ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 2013 r., która w znaczącym stopniu zmieniła model postępowania w sprawach nieletnich, wprowadzając nowy kształt postępowani
Korcyl Wolska / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ KRiO kodeks komentarz
Postępowanie w sprawach nieletnich
Postępowanie w sprawach nieletnich Skrypty Becka
Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę.\r\nSkrypt „Postępowanie w sprawach nieletnich” w sposób syntetyczny ujmuje zagadnienia z zakresu prawa nieletnich. W publikacji tej omówiono: rys historyczny
Aneta Wilkowska / Wydanie 2011 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks rodzinny i opiekuńczy