501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Postępowanie wieczystoksięgowe

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków
Publikacja − jako pierwsza na rynku wydawniczym − przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nie
Helena Ciepła / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste
Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Książka zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj.: - ustawę - Prawo o notariacie, - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, - ustawę o księgach wieczystych i hipotece, - rozporządzenie w sprawie zakładania i
Oleszko Aleksander / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo o adwokaturze notariacie
Postępowanie wieczystoksięgowe
Postępowanie wieczystoksięgowe
Postępowanie wieczystoksięgowe to publikacja, która jest pierwszym i jak dotąd jedynym tak wszechstronnym monograficznym opracowaniem tego zagadnienia w polskiej literaturze. Autor kompleksowo ukazuje specyfikę wskazanego postępowania. W publikacji zostały przeanalizowane wybrane kwestie og
Mysiak Piotr / Wydanie 2012 / LexisNexis Polska/ Księgi wieczyste i hipoteka
Prawo o notariacie Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Prawo o notariacie Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Książka jest pierwszym na rynku zbiorem najważniejszych i najczęściej stosowanych w praktyce aktów prawnych regulujących problematykę notariatu. Oprócz ustawy - Prawo o notariacie, w książce zamieszczono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, przepisy postępowania w
Oleszko / Wydanie 2014 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo o adwokaturze notariacie
Postępowanie wieczystoksięgowe
Postępowanie wieczystoksięgowe Monografie
Monografia, która jest pierwszym i jak dotąd jedynym tak wszechstronnym monograficznym opracowaniem tego zagadnienia w polskiej literaturze. Kompleksowo ukazuje specyfikę wskazanego postępowania. W monografii zostały przeanalizowane wybrane kwestie ogólne dotyczące: ksiąg wieczystych (system
Piotr Mysiak / Wydanie 2012 / LexisNexis Polska/ Księgi wieczyste i hipoteka
Postępowanie wieczystoksięgowe
Postępowanie wieczystoksięgowe Komentarz
Prezentowany komentarz zawiera zbiór aktualnych orzeczeń, tez piśmiennictwa, a także poglądy autorki w kwestii zagadnień dotyczących przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Uwagi zawarte w komentarzu mają zastosowanie w praktyce dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Jednocześnie
Agnieszka Maziarz Charuza / Wydanie 2008 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo cywilne