501788771
kontakt@bookslandia.pl

Prawo konsumenckie

Prawa konsumenta w teorii i praktyce
Prawa konsumenta w teorii i praktyce
Książka o prawach konsumenta omawia istotne problemy dotyczące praw konsumentów zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawo do informacji i edukacji, prawo do ochrony interesów ekonomicznych, prawo do zrzeszania się i reprezentacji oraz
Mariusz Fras / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo konsumenckie
Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań
Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań
Praca zawiera analizy danych opisujących współczesnego polskiego konsumenta, z uwzględnieniem zdobywanej i wykorzystywanej przez niego wiedzy, oraz nowych trendów w jego zachowaniach. Informacje te mają zasadnicze znaczenie dla menedżerów oraz pracowników działów sprzedaży i marketingu f
Burgiel Aleksandra / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Ekonomia
Patalogie w zachowaniach konsumentów na rynku
Patalogie w zachowaniach konsumentów na rynku
Monografia Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku stanowi wyróżniającą propozycję na tle publikacji dostępnych na rynku wydawniczym, zajmujących się podobnymi zagadnieniami. Wskazując na elementy decydujące w największym stopniu o wysokiej wartości monografii pragnę odwołać si
Smyczek Sławomir / Wydanie 2017 / Placet/ Marketing Badania marketingowe
Cywilnoprawne środki ochrony pacjenta jako konsumenta
Cywilnoprawne środki ochrony pacjenta jako konsumenta
Każdy człowiek był lub będzie pacjentem, co oznacza, że stanie się on elementem coraz bardziej konkurencyjnego i komercjalnego rynku usług medycznych. Prezentowane opracowanie to pierwsza w polskiej literaturze prawniczej publikacja odnosząca się do problematyki cywilnoprawnych środków oc
Wojtczyk Anna / Wydanie 2017 / CeDeWu/ Służba zdrowia Opieka zdrowotna
Zachowania konsumentów
Zachowania konsumentów Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe
Pierwsza na rynku kompleksowa publikacja na temat wpływu procesów globalizacyjnych na zachowania konsumentów. Jest wynikiem współpracy naukowców i praktyków z wiodących polskich ośrodków naukowych: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Ekonomicz
Bartosik Purgat Małgorzata / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Naukowe PWN/ Relacje interpersonalne
Psychologia konsumenta
Psychologia konsumenta
Dlaczego kupujemy produkty luksusowe? Czy można wpływać na konsumentów poza ich świadomością? Kto i kiedy kupuje pod wpływem impulsu? Na te i wiele innych pytań odpowiadają Autorki książki Psychologia konsumenta. Katarzyna Stasiuk i Dominika Maison wskazują, skąd można czerpać wiedz
Stasiuk Katarzyna / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Naukowe PWN/ Marketing Badania marketingowe
Prawa konsumenta Komentarz
Prawa konsumenta Komentarz
Komentarz z prawa konsumenckiego skierowana jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych i rzeczników praw konsumenta. Ze względu na przystępny język może ona także zainteresować konsumentów, którzy zamierzają dochodzić przysługujących im uprawnień przeciwko przedsi
Tomasz Czech / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo konsumenckie
Ochrona konsumenta na rynku usług
Ochrona konsumenta na rynku usług
Publikacja poświęcona jest istotnej części obrotu konsumenckiego, jaką są usługi. Opracowania zawarte w monografi i obejmują tematy dotyczące:usług remontowych i budowlanych, usług w zakresie dostarczania mediów, usług fi nansowych, usług telekomunikacyjnychorazusług turystycznych. Ic
Jagielska Monika / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo gospodarcze i handlowe
Psychografia konsumentów
Psychografia konsumentów
Umysł konsumenta to miejsce, do którego każda marka chciałaby zdobyć klucz – dający dostęp do panela zarządzającego jego emocjami i wyborami. Mając świadomość, że taki klucz nie istnieje, zadaniem marek jest zatem poznać potrzeby i motywacje, którymi kierują się konsumenci. Pawe
Wójcik Paweł / Wydanie 2017 / Słowa i Myśli/ Marketing Badania marketingowe
Konsument wierny jak pies
Konsument wierny jak pies
Lojalność wymaga uwagi, zaangażowania, planu. Wymaga również działania – często trudnego i czasochłonnego. Jednak lojalny Klient nie kieruje się ceną, dostępnością, a nawet jakością. Liczy się dla niego wartość płynąca z faktu korzystania z TEJ właśnie marki.
Tesławski Maciej / Wydanie 2016 / Słowa i Myśli/ Marketing Badania marketingowe