501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Prawo restrukturyzacyjne komentarz 2019

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 15.5.2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy dłuż
Adamus Rafał / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:- ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o
Gurgul Stanisław / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprow
Zimmerman Piotr / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz do ustawy
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz do ustawy
Praktyczny komentarz stanowi przewodnik po ustawie Prawo restrukturyzacyjne i wyjaśnia w jaki sposób przy wykorzystaniu nowych procedur sądowych oddłużyć przedsiębiorstwo. 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne, która w sposób rewolucyjny zmienia podejśc
Zimmerman Piotr / Wydanie 2017 / Infor Biznes/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz jest skierowany do doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do dłużników i wierzycieli. W komentarzu szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób
Halina Buk / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz dla prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz dla pracowników administracji (urzędów skarbowych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin). Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, ekonomii, zarządzania i admi
Patryk Filipiak / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Komentarz
Komentarz stanowi szczegółową analizę przepisów nowo wprowadzonej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, opisującą m.in. przesłanki wszczynania postępowań i krąg podmiotów, wobec których może się toczyć postępowanie restrukturyzacyjne, a także zakres podmiotów uprawnionych do uczestnicz
Jakowlew Aleksander / Wydanie 2016 / Difin/ Prawo restrukturyzacyjne