501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Prawo restrukturyzacyjne zagadnienia

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprow
Zimmerman Piotr / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Komentarz jest skierowany do doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do dłużników i wierzycieli. W komentarzu szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób
Halina Buk / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem
Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem przygotowanym przez radcę prawnego Marcina Sarnę
W komentarzu do Prawa restrukturyzacyjnego wyjaśniono główne załóżenia nowych przepisów oraz omówiono wprowadzone postępowania restrukturyzacyjne. Publikacja ma za zadanie omówić w sposób zwięzły i praktyczny nowe przepisy i zmiany w przepisach dotyczących Prawa upadłościowego bez k
Sarna Marcin / Wydanie 2016 / Wiedza i Praktyka/ Prawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe zagadnienia praktyczne
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe zagadnienia praktyczne
Książka stanowi problemowe omówienie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego z uwzględnieniem poprzednio obowiązujących przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w odniesieniu do postępowań wszczętych albo zainicjowanych do
Maciej Geromin / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo restrukturyzacyjne