501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Prawo rzymskie

Prawo rzymskie Kolańczyk
Prawo rzymskie Kolańczyk
Podręcznik uniwersytecki jest porównaniem omawianych instytucji prawa rzymskiego z polskim prawem cywilnym i procedurą. Całość zaopatrzono w słowniczek terminów łacińskich. Książka składa się z siedmiu części: Zagadnienia wstępne; Rzymski proces cywilny; Prawo osobowe; Prawo rodzinn
Kolańczyk Kazimierz / Wydanie 2007 / Wolters Kluwer Polska/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
Prawo Rzymskie instytucje
Prawo Rzymskie instytucje
Podręcznik z prawa rzymskiego obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Książka nawiązuje do systematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana. Składa się z 11 rozdziałów, w których zostały przedstawione następujące zagadnienia: znaczenie praw
Wołodkieiwcz Witold / Wydanie 2014 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
Prawo rzymskie
Prawo rzymskie U podstaw prawa prywatnego
Nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki z zakresu prawa rzymskiego, w którym Autorzy ukazują naukę prawa rzymskiego w kontekście rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Omawiają m.in.: wartości i zasady prawa prywatnego na przykładzie unormowań rzymskich oraz tradycji romanistycznej
Dajczak Wojciech / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Naukowe PWN/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów
Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876-2009
Obecność prawa rzymskiego w Wielkiej Brytanii i jego wpływ na tamtejsze systemy prawne od dawna budzi zainteresowanie naukowców. Zważywszy na fakt, iż rozwój prawa angielskiego w znacznym stopniu uzależniony jest od doktryny precedensu, wszelkie próby badania zjawiska recepcji bądź wpływ
Korporowicz Łukasz Jan / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
Prawo rzymskie
Prawo rzymskie U podstaw prawa prywatnego
Kolejny tom z serii historyczno-prawnej, poświęcony dziejom prawa rzymskiego. W sposób nowoczesny i zgodny z najnowszymi trendami w dydaktyce ukazuje naukę prawa rzymskiego w powiązaniu z procesem kształtowania się europejskiego prawa prywatnego. Podręcznik w sposób problemowy i chronologic
Dajczak Wojciech / Wydanie 2012 / Wydawnictwo Naukowe PWN/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
Publiczne prawo rzymskie
Publiczne prawo rzymskie
Podręcznik stanowi opracowanie podstawowych zagadnień prawa publicznego starożytnego Rzymu w ujęciu historycznym, a także tych instytucji prawnych, które - choć tradycyjnie stanowią przedmiot wykładu prawa prywatnego - wydają się nieodzowne dla pełnego zrozumienia zagadnień publicznopra
Zabłocki Jan / Wydanie 2014 / Liber/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
Prawo Rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)
Prawo Rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)
II wojna światowa zmieniła mapę naszego kraju. Polska przesunęła się na zachód, uzyskując Ziemie Odzyskane, ale jednocześnie utraciła województwa wschodnie. Na tych terenach znajdowały się dwa duże miasta akademickie: Lwów i Wilno. We Lwowie w Polsce międzywojennej znajdował się je
Wiaderna Kuśnierz Renata / Wydanie 2016 / Adam Marszałek/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
Prawo rzymskie Historia tradycja współczesność
Prawo rzymskie Historia tradycja współczesność
Przy narastających procesach globalizacji, wirtualizacji i technicyzacji życia ujawniają się coraz aktywniej zwolennicy upraszczania studiów i ograniczania ich do płytkiej warstwy obowiązującego prawa, z pominięciem głębszych historycznie pokładów myśli prawniczej. Nie brakuje jednak i
Marek Kuryłowicz / Wydanie 2013 / Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
Publiczne Prawo Rzymskie
Publiczne Prawo Rzymskie Skrypt wraz z wyborem źródeł
Skrypt Publiczne prawo rzymskie powstał z myślą o studentach kierunku administracja wydziału prawa. Jest to opracowanie podstawowych zagadnień prawa publicznego starożytnego Rzymu w ujęciu historycznym. W Polsce na wydziałach prawa i administracji na kierunkach prawa oraz na wydziałach praw
Zabłocki Jan / Wydanie 2015 / Liber/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
PRAWO RZYMSKIE U PODSTAW PRAWA PRYWATNEGO
PRAWO RZYMSKIE U PODSTAW PRAWA PRYWATNEGO
Dzieje prawa rzymskiego w powiązaniu z rozwojem europejskiego prawa prywatnego: od ustawy XII Tablic po współczesne kodeksy i Common Frame of Reference Wartości i zasady prawa prywatnego na przykładzie unormowań rzymskich oraz tradycji romanistycznej od średniowiecza po współczesność Meto
Dajczak Wojciech / Wydanie 2011 / Wydawnictwo Naukowe PWN/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy