501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Prawo wodne

Prawo wodne komentarz Rakoczy
Prawo wodne komentarz Rakoczy
Adresatami komentarza są notariusze, adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, a także pracownicy urzędów państwowych i samorządowych zajmujący się gospodarowaniem wodami, budownictwem wodnym i ochroną środowiska. Komentarz zawiera szczegółową i obszerną analizę przepisów us
Bartosz Rakoczy / Wydanie 2013 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo ochrony środowiska
Wybrane problemy prawa wodnego Rakoczy
Wybrane problemy prawa wodnego Rakoczy
W książce zaprezentowano wybór kluczowych dla prawa wodnego problemów. W przeważającej części są to kwestie, które dotychczas nie doczekały się opracowania w piśmiennictwie, bądź też opracowane były w sposób znikomy. W książce omówiono zarówno pod względem teo
Bartosz Rakoczy / Wydanie 2013 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo ochrony środowiska
Prawo wodne Komentarze Praktyczne LexisNexis
Prawo wodne Komentarze Praktyczne LexisNexis
Komentowana ustawa – Prawo wodne jako istotny akt normatywny\r\nw dziedzinie rozwoju społecznego, powiązany z wieloma przepisami prawa\r\ngospodarczo-administracyjnego, pełni ważną funkcję w życiu społecznym\r\ni gospodarczym kraju. Zawarte w niej regulacje dotyczące korzystania\r\nz wód i ich o
Kałużny Mirosław / Wydanie 2012 / LexisNexis Polska/ Prawo administracyjne