501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Prawo wodne książka

Nowe Prawo wodne
Nowe Prawo wodne
Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma by
Ewa Piętowska / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer/ Pozostałe działy prawa
Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
Autorka książki o prawie wodnym w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwestycyjny wymagający uzyskania zgód wodnoprawnych – zarówno z pozycji inwestora, jak i organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej. Udziela wartościowych wskazówek związanyc
Izabela Dutkowiak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo ochrony środowiska
Prawo wodne praktyczny przewodnik
Prawo wodne praktyczny przewodnik
Celem opracowania jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem praktycznego stosowania jego przepisów. Autor szczegółowo omawia te instytucje, które mają zasadnicze, kluczowe znaczenie dla stosowania ustawy. Porządkuje materię Prawa wodnego, w której istotne regulacje
Bartosz Rakoczy / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo ochrony środowiska
Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Książka z nowego prawa wodnego zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze do zmian wprowadzanych przez ustawę z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, rzutujących na działalność samorządów oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W szczególności omówiono regulacje dotyczące struk
Krzysztof Filipek / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Pozostałe działy prawa
Nowe Prawo Wodne Przewodnik po zmianach przepisów
Nowe Prawo Wodne Przewodnik po zmianach przepisów
Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z nowymi przepisami, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r. Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy muszą w jaki sposób najszy
Infor / Wydanie 2017 / Infor/ Pozostałe działy prawa
Nowe prawo wodne z uzasadnieniem rządowym
Nowe prawo wodne z uzasadnieniem rządowym
Prezentujemy Państwu pierwszą na rynku publikację zawierającą ostateczny tekst właśnie uchwalonej nowej ustawy – Prawo wodne wraz z uzasadnieniem rządowym. Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy muszą w jaki sposób najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalno
Praca zbiorowa / Wydanie 2017 / Infor/ Pozostałe działy prawa
Prawo wodne Komentarz
Prawo wodne Komentarz
Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy - Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i międzynarodowego. W drugim wydaniu autor zwraca szczególną uwagę na nowelizacje, które zostały uchw
Kałużny Mirosław / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Książki o prawie
Prawo wodne komentarz Rakoczy
Prawo wodne komentarz Rakoczy
Adresatami komentarza są notariusze, adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, a także pracownicy urzędów państwowych i samorządowych zajmujący się gospodarowaniem wodami, budownictwem wodnym i ochroną środowiska. Komentarz zawiera szczegółową i obszerną analizę przepisów us
Bartosz Rakoczy / Wydanie 2013 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo ochrony środowiska
Prawo wodne Komentarz
Prawo wodne Komentarz
Prawo wodne. Komentarz opisuje problematykę planowania w dziedzinie gospodarowania wodami, właściwość organów administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za gospodarkę wodną z przypisaniem im ściśle określonych kompetencji. W książce wyczerpująco omówiono poszczególne pr
Jan Szachułowicz / Wydanie 2010 / LexisNexis Polska/ Prawo ochrony środowiska
Prawo wodne Komentarze Praktyczne LexisNexis
Prawo wodne Komentarze Praktyczne LexisNexis
Komentowana ustawa – Prawo wodne jako istotny akt normatywny\r\nw dziedzinie rozwoju społecznego, powiązany z wieloma przepisami prawa\r\ngospodarczo-administracyjnego, pełni ważną funkcję w życiu społecznym\r\ni gospodarczym kraju. Zawarte w niej regulacje dotyczące korzystania\r\nz wód i ich o
Kałużny Mirosław / Wydanie 2012 / LexisNexis Polska/ Prawo administracyjne