501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Problematyka intertemporalna

Problematyka intertemporalna w prawie Zagadnienia podstawowe Rozstrzygnięcia intertemporalne
Problematyka intertemporalna w prawie Zagadnienia podstawowe Rozstrzygnięcia intertemporalne
Książka dotyczy tzw. prawa intertemporalnego czyli prawnych rozstrzygnięć zagadnień związanych ze zmianą prawa w stosunku do sytuacji prawnych z elementem dawnym. Stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie tej problematyki. Od genezy współczesnego ujmowania intertemporalnośc
/ Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego
Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego
Monografia zawiera oryginalną i syntetyczną koncepcję prawa intertemporalnego, ugruntowaną w założeniach filozoficzno- i teoretycznoprawnych poznańsko-\r\nszczecińskiej szkoły teorii prawa. Koncepcja ta odnosi się bezpośrednio do prawa cywilnego, niemniej wydaje się, że j
Mularski / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo cywilne
Podstawy prawa intertemporalnego
Podstawy prawa intertemporalnego Zmiany przepisów a problemy stosowania prawa
Tempo zmian przepisów współczesnego prawa czyni problemy intertemporalne nieodłączną częścią praktyki stosowania prawa. Ich powszechność oraz rzeczywiste znaczenie w praktyce prawniczej nie znajdują jednak dostatecznego odzwierciedlenia ani w piśmiennictwie, ani w edukacji prawniczej. C
/ Wydanie 2011 / LexisNexis Polska/ Prawo handlowe
Prawo administracyjne intertemporalne
Prawo administracyjne intertemporalne Monografie
Monografia stanowi pierwsze w literaturze polskiej opracowanie poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom problematyki miedzyczasowej w prawie administracyjnym. Zasadniczy cel pracy jest związany z procesem logiczno-pojęciowej i dogmatyczno-pragmatycznej weryfikacji tezy o swoistosci obowią
Marcin Kamiński / Wydanie 2011 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo administracyjne