501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym

Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz
Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus
Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach pr
Lidia Bagińska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Postępowanie cywilne
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus
Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacy
Lidia Bagińska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Postępowanie cywilne
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozwalający na przygotowanie:- skargi oraz sprzeciwu od decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego,- skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Zawiera rów
Knysiak Molczyk Hanna / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Ustawy i kodeksy
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz
Praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Publikacja ma na celu ułatwienie przygotowania skarg w przedmiocie sp
Barbara Adamiak / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Ustawy i kodeksy
Skarga kasacyjna Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art 394(1) § 1(1) kpc
Skarga kasacyjna Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art 394(1) § 1(1) kpc
W publikacji przedstawiono praktyczne rozwiązania dotyczące problematyki regulacji i procedur odnoszących się do skargi kasacyjnej i zażalenia na orzeczenie uchylające sprawę do ponownego rozpoznania. Wykorzystano w niej bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak również zaprezentowano sta
Ablewicz Adam / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Książki o prawie
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym
W monografii omówiono kwestie właściwego sporządzania i rozpoznawania obu skarg, przedstawiono bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanowisko doktryny w omawianym zakresie, a także sformułowano wnioski de lege ferenda oraz uzasadnienie celowości wp
Dul / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo podatkowe
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz
Komentarz stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.\r\n Komentarz ma na celu ułatwienie przygotowania skarg w
Adamiak Barbara / Wydanie 2014 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo sądowe
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz Orzecznictwo
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz Orzecznictwo Komentarz. Orzecznictwo
Publikacja Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo została przygotowana z myślą o praktykach prawa, w szczególności dla profesjonalnych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych. Posłuży
Knysiak Molczyk Hanna / Wydanie 2014 / LexisNexis/ Ustawy i kodeksy
Pakiet: Prawo Sądowe Apelacje cywilne i karne Sporządzanie środków zaskarżenia Skarga kasacyjna
Pakiet: Prawo Sądowe Apelacje cywilne i karne Sporządzanie środków zaskarżenia Skarga kasacyjna
Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych Autor: Stefan Jaworski. Praktyczne opracowanie, które \r\nadwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne przygotowanie i złożenie apelacji dzięki praktycznym wskazówkom Autora, zapewni fachowe przygotowanie się
Stefan Jaworski / Wydanie 2012 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Wzory pism procesowych
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych
Komentarz radcom i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie skargi kasacyjnej dzięki praktycznym wskazówkom Autorki, zapewni fachowe przygotowanie się do składania skarg aplikantom adwokackim i radcowskim, zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjnej oraz najnowsze orzecz
Lidia Bagińska / Wydanie 2012 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Wzory pism procesowych