501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Społdzielnie mieszkaniowe Komentarz

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych
Komentarz jest aktualnym i praktycznym przewodnikiem po ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu uwzględniono też przepisy ogólne ustawy – Prawo spółdzielcze z 1982 r., które odnoszą się do spółdzielczości mieszkaniowej oraz przepisy ustawy o własności lokali, w szczeg
Roman Dziczek / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo spółdzielcze
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji
Komentarz o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596), która weszła w życie 9.9.2017 roku. Kome
Komentarze Becka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo spółdzielcze
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Komentarz to kompleksowy komentarz zawierający omówienie zagadnień dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. W komentarzu skomentowano ustawę z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) oraz wybrane przepisy ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzie
Krzysztof Pietrzykowski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo spółdzielcze
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk
W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastosowanie, dzięki czemu zakres poruszanych kwestii jest s
Ewa Bończak Kucharczyk / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo spółdzielcze
Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe Problemy ekonomiczne i społeczne w okresie przekształceń własnościowych
Publikacja zawiera analizę funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Przedstawia problematykę specyfiki grup społecznych zamieszkujących spółdzielcze zasoby mieszkaniowe. Wykazano w niej uzasadnienie ekonomiczne zmian statusu mieszkań (lokatorskie, sp
Skotarczak Teodor / Wydanie 2016 / Difin/ Prawo spółdzielcze
Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju
Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju
książka jest oparta na badaniach pt. „Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i rynku nieruchomości”. Celem przedstawionych badań jest ocena warunków, w jakich funkcjonuj
Teodor Skotarczak / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo spółdzielcze
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Obecne wydanie komentarza o spółdzielniach mieszkaniowych zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe orzecznictwo oraz piśmiennictwo, czyniąc je skarbnicą wiedzy o spółdzielniach mieszkaniowych. Poza tym – podobnie jak w poprzednich wydaniach – komentowane są niektóre przepisy u
Pietrzykowski Krzysztof / Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo spółdzielcze
Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe
Niniejszy Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy z 14.6.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także wyciąg z ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze, w którym
Pietrzykowski Krzysztof / Wydanie 2011 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo spółdzielcze
Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz
Autorka w szerokim zakresie prezentuje problematykę związaną z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Choć omawia przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 rok o spółdzielniach mieszkaniowych, ich kolejne przemiany oraz konsekwencje wyroków Trybunału Konstytucyjnego doty
Ewa Bończak Kucharczyk / Wydanie 2010 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo spółdzielcze
Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz
W prezentowanym komentarzu została omówiona ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa z 3.6.2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, a także wyciąg z ustawy z 16.9.1982 r. Prawo spółdzielcze, w którym autor poddał analiz
Krzysztof Pietrzykowski / Wydanie 2008 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo spółdzielcze