501788771
kontakt@bookslandia.pl

Sprawozdanie finansowe

Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość
Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawo
Zdzisław Fedak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Zamknięcie Roku 2018
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Książka powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w dziedzinie ssprawozdań finansowych. Książka uwzględnia zmiany które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Główne zalety książka o sprawozdaniach finansowych: - zrozumiałe przedstawienie prezentowa
Raciński Artur / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Sprawozdanie finansowe
Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
Publikacja obrazuje tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek także ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo omówi
Więcław Wojciech / Wydanie 2014 / Wolters Kluwer Polska/ Sprawozdawczość i rachunkowość
Jak czytać sprawozdanie finansowe
Jak czytać sprawozdanie finansowe
Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej wiedzy. Autorka przygotowała też robocze arkusze kalkulacyjne.
Krystyna Świderska / Wydanie 2013 / Wydawnictwo Difin/ Sprawozdanie finansowe
ABC sprawozdań finansowych Jak je czytaćinterpretować i analizować
ABC sprawozdań finansowych Jak je czytaćinterpretować i analizować
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pie
Gos Waldemar / Wydanie 2016 / CeDeWu/ Kontrola finansowa Audyt
Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości
Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości
Wyjątkowa książka przygotowana przez doświadczonych specjalistów, którzy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zagadnienia związane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według standardów MSR/MSSF, jak i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Stan
Julia Siewierska / Wydanie 2016 / Wydawnictwo ODDK/ Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
Opracowanie oparte jest na oryginalnej koncepcji, dzięki której czytelnik ma możliwość obserwowania procesu tworzenia sprawozdania finansowego, zamieszczonego w ostatnim rozdziale, nieomal od pierwszych stron książki. Poszczególne rozdziały poświęcone pozycjom sprawozdawczym podają wiele
Gertruda Krystyna Świderska / Wydanie 2012 / Wydawnictwo Difin/ Sprawozdanie finansowe