501788771
kontakt@bookslandia.pl

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok krok po kroku
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok krok po kroku
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok krok po kroku to niezbędne źródło wiedzy i dobrych praktyk dla każdego księgowego i zarządzającego w organizacji pozarządowej. Dzięki publikacji mogą sporządzić sprawozdanie sprawnie i bezbłędnie wg aktualnych wymagań. Auto
Trzpioła Katarzyna / Wydanie 2018 / Wiedza i Praktyka/ Fundacje i stowarzyszenia
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 Wysyłka książki nastąpi 30 listopada 2018 roku
Wysyłka książki nastąpi 30 listopada 2018 rokuW 2018 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz u
Podatkowe Teksty Ustaw Becka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Zamknięcie Roku 2019
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość Planowana data wysyłki 01.11.2018 roku
Planowana data wysyłki książki o zamknięciu roku to 01.11.2018 roku. Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnict
Zdzisław Fedak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Zamknięcie Roku 2019
Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych
Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych Planowany termin wydania to 31 października 2018
Do 30 marca 2019 roku należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2018 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją. W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawoz
Mieczysława Cellary / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Zamknięcie Roku 2019
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok krok po kroku
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok krok po kroku
Sporządzając sprawozdanie finansowe za mijający rok, możemy wybrać jeden z kilku przewidzianych przez ustawodawcę wariantów. Wybierz najbardziej korzystną dla Twojej firmy metodę zamknięcia roku, korzystając ze wskazówek naszego eksperta. Jednym z obowiazków przedsiębiorcy jest sporz
Katarzyna Trzpioła / Wydanie 2018 / Oficyna Prawa Polskiego/ Sprawozdanie finansowe
Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
Publikacja obrazuje tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek oraz ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo omówion
Więcław Wojciech / Wydanie 2014 / Wolters Kluwer Polska/ Sprawozdawczość i rachunkowość
Jak czytać sprawozdanie finansowe
Jak czytać sprawozdanie finansowe
Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej wiedzy. Autorka przygotowała też robocze arkusze kalkulacyjne.
Krystyna Świderska / Wydanie 2013 / Wydawnictwo Difin/ Sprawozdanie finansowe
ABC sprawozdań finansowych Jak je czytaćinterpretować i analizować
ABC sprawozdań finansowych Jak je czytaćinterpretować i analizować
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pie
Gos Waldemar / Wydanie 2016 / CeDeWu/ Kontrola finansowa Audyt
Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości
Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości
Wyjątkowa książka przygotowana przez doświadczonych specjalistów, którzy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zagadnienia związane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według standardów MSR/MSSF, jak i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Stan
Julia Siewierska / Wydanie 2016 / Wydawnictwo ODDK/ Sprawozdanie finansowe
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Książka powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w dziedzinie ssprawozdań finansowych. Główne zalety książka o sprawozdaniach finansowych: - zrozumiałe przedstawienie prezentowanych zagadnień poparte licznymi przykładami korekt i wyłączeń konsolidacyj
Raciński Artur / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Sprawozdanie finansowe