501788771
kontakt@bookslandia.pl

Unijne rozporządzenie spadkowe

Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz
Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych
Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach o dział spadku. Postępowanie w sprawach o dział spadku omówione w n
Andrzej Stempniak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo spadkowe
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 Komentarz
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 Komentarz
Od 17.8.2015 r. w krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia or
Mariusz Załucki / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo spadkowe
Nowe europejskie prawo spadkowe
Nowe europejskie prawo spadkowe
Książka kompleksowo omawia najważniejsze zagadnienia uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dzi
Jacek Górecki / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo spadkowe
Prawo spadkowe Tom 10 Kordasiewicz
Prawo spadkowe Tom 10 Kordasiewicz
Obejmuje kompleksowe omówienie czwartej księgi Kodeksu cywilnego , obejmującej art. 922–1088, dotyczącej prawa spadkowego. Publikacja ta: pozwoli na dokładne zapoznanie się Czytelnika z tematyką prawa spadkowego ; uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny ;
Kordasiewicz Bogudar / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ System Prawa Prywatnego
Podział spadku rozliczenia dotyczące spadku
Podział spadku rozliczenia dotyczące spadku Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i sądowych
Książka stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z podziałem spadku oraz rozliczeniami dotyczącymi spadku. Niniejsza publikacja opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawy z 17.11.1964 r.
Bieluk / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Wzory pism procesowych
Spadek 2016 Infor
Spadek 2016 Infor
Od 18 października 2015 roku zmieniły się zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobiercy są lepiej chronieni w sytuacji, gdy w spadku odziedziczą długi. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi pozostawione przez spadkodawcę została ograniczona tylko do tzw. stanu czynnego spadk
Infor / Wydanie 2016 / INFOR PL S.A./ Prawo spadkowe