501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Ustawa finanse publiczne komentarz

Zmiany w finansach publicznych 2019
Zmiany w finansach publicznych 2019
1 stycznia 2019 weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja mimo niewielkich rozmiarów ma charakter jakościowy, dotykając najistotniejszych konstrukcji mających znaczenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej wieloletniej prognozy finan
Sektor publiczny w praktyce / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Finanse publiczne
Ustawa o finansach publicznych Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Komentarz
Ostatnią uwzględnioną w Komentarzu do ustawy: o finansach publicznych zmianą jest ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2354), która wchodzi w życie 2.1.2019 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
Wojciech Misiąg / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Finanse publiczne
Ustawa o finansach publicznych Komentarz 2019
Ustawa o finansach publicznych Komentarz 2019
Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym przedsięwzięciem autorów – specjalistów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, w których od wielu lat są prowadzone badania nad sektorem finansów publicznych. Pozwoliło to nie tylko dokonać analiz oraz ocen regulacji pra
Duże Komentarze / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Finanse publiczne
Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych
Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych
Najbardziej aktualny, najbardziej praktyczny i najobszerniejszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o finansach publicznych dotyczący samorządu terytorialnego.Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową, której zasady i reguły określają przepisy ustawy o
Piotr Walczak / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Finanse publiczne
Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepisów tej ustawy. W pu
Wojciech Misiąg / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Finanse publiczne
Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka
Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka
Zaktualizowane wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktycz
Smoleń Paweł / Wydanie 2014 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Finanse publiczne
Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Zaktualizowane wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktycz
Smoleń Paweł / Wydanie 2014 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Finanse publiczne
Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka Wydanie 1 poprawione
Ustawa o finansach publicznych Komentarze Becka Wydanie 1 poprawione
Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 15.12.2011 r., w tym zawiera nowelizacje ustawy o finansach publicznych wchodzące w życie 1.1.2012 r. oraz 11.2.2012 r. Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących:
Smoleń Paweł / Wydanie 2012 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Finanse publiczne
Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Uchwalone 27 sierpnia 2009 rok ustawy: o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w zamierzeniu mają realizować zapowiadaną od dawna reformę finansów publicznych. Akty te znacząco zmieniają zasady funkcjonowania finansów publicznych, wzmacniając ora
Maria Karlikowska / Wydanie 2010 / Wydawnictwo Presscom/ Ustawy i kodeksy
Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Książka ma formę klasycznego komentarza do ustawy, opartego na analizie poszczególnych przepisów, wyjaśniającego problematykę aktu prawnego wraz z przepisami wykonawczymi. Autorka uwzględniła bogate prawnofinansowe piśmiennictwo dotyczące poszczególnych aspektów funkcjonowania finansó
Ludmiła Lipiec Warzecha / Wydanie 2011 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo finansowe