501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz
Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa ma obowiązywać od 23.2.2018 r., a 3.1.
Piotr Czublun / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Ubezpieczenia społeczne
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń Stan prawny: 25 maja 2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 378, poz. 650), wchodzących w życie z dniem 1 października 2018 r.
Książka to kompleksowy przewodnik po ustawie z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1.10.2018 r. Ambicją Autorów książki Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń jest zidentyfikowanie kluczowych dylematów powstających na gruncie nowej ustawy i zaproponowanie skuteczn
Agnieszka Wiercińska Krużewska / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Ubezpieczenia
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych Wybrane zagadnienia prawne
Książka zawiera aktualne informacje na temat sektora ubezpieczeniowego, poprzedza bowiem uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w procesie implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 roku (dyrektywa IDD). Zakres podmio
Gnela Bogusława / Wydanie 2017 / Difin/ Ubezpieczenia