501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Ustawa o wspieraniu rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
Komentarz stanowi cenne źródło informacji dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gmin, powiatów, samorządów województwa oraz administracji rządowej w województwie, którzy realizują zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ora
Tryniszewska / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ KRiO kodeks komentarz
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Informator omawia podstawowe zasady organizacji wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej. Celem publikacji jest wskazanie głównych założeń ustawy z ukierunkowaniem na obowiązki instytucji wynikające z funkcjonowania nowego systemu. Opracowanie powstało w oparciu o problemy zgłaszane prz
Anna Kuszczuk / Wydanie 2012 / Wydawnictwo Gaskor/ Ustawy i kodeksy
Kadry i płace w instytucjach pomocy społecznej i pieczy zastępczej
Kadry i płace w instytucjach pomocy społecznej i pieczy zastępczej Zasady zatrudniania, wymogi kwalifikacyjne, czas pracy, urlopy, rozliczanie wynagrodzeń
Kompendium wiedzy z zakresu specyfiki prawa pracy w jednostkach pomocy społecznej, pomocy rodzinie i pieczy zastępczej. Książka skierowana jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi w gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w placówka
Woźniczko K. / Wydanie 2013 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Pomoc społeczna