501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Ustawa usługi płatnicze

USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ
USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ
Komentarz w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji płatniczych, biur usług płatniczych). Istotną wartoś
Barbara Bajor / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo bankowe
Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce
Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce
Niniejsza monografia wpisuje się w tematykę badań nad społeczeństwem bezgotówkowym. W ostatnich latach podejmowano w Polsce próby stworzenia programu rozwoju obrotu bezgotówkowego, którego właściwe wdrożenie miało przyspiesezyć proces zmiany zwyczajów płatniczych w naszym kraju i up
Górka Jakub / Wydanie 2013 / Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego/ Literatura
Instrumenty płatnicze
Instrumenty płatnicze
prawo finansowe Publikacja zawiera kompleksowe wskazanie źródeł prawa dotyczącego płatności elektronicznych, w tym zarówno prawa polskiego, jak też prawa Unii Europejskiej. Autor przeprowadza szczegółową analizę prawną m.in. Prawnej odpowiedzialności
Grabowski Michał / Wydanie 2013 / Wydawnictwo CeDeWu/ Różne
Ustawa o usługach płatniczych Krótkie Komentarze Becka
Ustawa o usługach płatniczych Krótkie Komentarze Becka
Komentarz zawiera praktyczny komentarz do ustawy o usługach płatniczych, zawierającej przepisy o charakterze zarówno prywatnoprawnym jak i publicznoprawnym. Dokonane zostało omówienie nowych oraz istniejących pojęć i instytucji prawnych takich jak usługi płatnicze, umowa o usługi płatni
Michał Grabowski / Wydanie 2012 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo bankowe