501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały
Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały
Książka z prawoznawstwa przeznaczone dla studentów prawa i administracji a także innych kierunków w których występuje przedmiot Wstęp do prawoznawstwa. \r\nĆwiczenia mają służyć usystematyzowaniu wiedzy na temat podstawowych pojęć prawnych oraz sposobów ich prawidłowego używania
Karol Dobrzeniecki / Wydanie 2017 / Wydawnictwo TNOiK/ Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa
Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i przepisy prawne,tworzenie, obowiązywanie oraz wy
Tatiana Chauvin / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa Nowacki
Wstęp do prawoznawstwa Nowacki
W książce scharakteryzowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Autorzy książki Wstęp do prawoznawstwa wyjaśnili różnicę między przepisem prawnym a normą prawną, przedstawili sposoby powstawania
Nowacki Józef / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa Morawski
Wstęp do prawoznawstwa Morawski
W książce o wstępie do prawoznawstwa albo nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metodami stosowanymi \r\nw tych naukach oraz elementarnymi inst
Lech Morawski / Wydanie 2016 / Wydawnictwo TNOiK/ Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa Leksykon podstawowych pojęć
Wstęp do prawoznawstwa Leksykon podstawowych pojęć
Książka, którą przekazujemy do rąk Czytelników powstała z inicjatywy studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W zamierzeniu jego Autorów leksykon służyć ma przede wszystkim studentom pierwszego roku prawa. Ma stanowić dla nich pomo
Chauvin Tatiana / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego/ Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa Testy egzaminacyjne
Wstęp do prawoznawstwa Testy egzaminacyjne
Dla każdego studenta przygotowującego się do egzaminu z przedmiotu Wstęp do prawoznawstwa niniejsza publikacja z pewnością okaże się niezbędną pomocą. Dzięki niej będzie on miał możliwość zweryfikowania i ugruntowania swojej wiedzy z tego zakresu. Książka zawiera ponad 500 pytań,
Bator Andrzej / Wydanie 2015 / LexisNexis/ Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa
Podręcznik jest adresowanym do osób rozpoczynających studia prawnicze lub administracyjne. Zawiera charakterystykę podstawowych zagadnień oraz aparatu pojęciowego prawoznawstwa, a także nadrzędnych wartości i zasad współczesnych porządków prawnych: porządku prawa krajowego, prawa Unii
Korybski Leszczyński / Wydanie 2016 / UMCS/ Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa Morawski
Wstęp do prawoznawstwa Morawski
Wstęp do prawoznawstwa albo wstęp do nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metodami stosowanymi w tych naukach oraz elementarnymi instytucjami
Morawski Lech / Wydanie 2015 / Dom Organizatora/ Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa testy dla studentów
Wstęp do prawoznawstwa testy dla studentów
Wkrótce czeka Cię egzamin ze wstępu do prawoznawstwa? A może zdajesz egzamin z prawa cywilnego lub karnego i chciałbyś przypomnieć sobie zasady stosowania i wykładni prawa? Czy znasz odpowiedzi na takie pytania. Czy ustawodawca może uzależnić termin wejścia w życie ustawy od długości
Paweł Byrczek / Wydanie 2012 / Wolters Kluwer Polska/ Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp do prawoznawstwa Podręcznik
Wstęp do prawoznawstwa Podręcznik
W podręczniku zostały omówione podstawowe pojęcia i przepisy prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny i skutek prawny. Scharakteryzowane zostały obowiązek prawny, uprawnienia i kompetencje, stosunek prawny oraz sankcje prawne i nieważność czynności prawnej. Wyjaśniono różnicę
Józef Nowacki / Wydanie 2012 / Wolters Kluwer Polska/ Wstęp do prawoznawstwa