501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wykładnia prawa

Wykładnia prawa
Wykładnia prawa Zasady - reguły - wskazówki
Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręcznikowego opracowania wykładni prawa łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów prawnych. Dyrektywy te są tak powiązane, że wskazując zarówno kolejność czynności interpretacyjnych, w jaki sposób
Zieliński Maciej / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
Wykładnia prawa Tradycja i perspektywy
Wykładnia prawa Tradycja i perspektywy
,,Opracowania zawarte w książce podejmują bardzo szerokie spektrum problemów dotyczących wykładni prawa: od kwestii o charakterze teoretycznym i metodologicznym, przez kwestie aksjologicznych podstaw procesu interpretacji i dyrektyw interpretacyjnych, aż po kwestie systemowe i bardziej konkre
Sykuna Sebastian / Wydanie 2017 / C.H. Beck/ Prawo
Wykładnia prawa podatkowego Brzezinski
Wykładnia prawa podatkowego Brzezinski
Problematyka wykładni prawa budził duże zainteresowanie zarówno praktyków, jak i nauke prawa. Prawo należy traktować jako zespół tekstów prawnych oraz zasad ich interpretacji, te ostatnie przesądzają ostatecznie o treści normy prawnej, jaką ustala się w oparciu o teks
Brzeziński Bogumił / Wydanie 2013 / Wydawnictwo ODDK/ Prawo podatkowe 2019
Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej
Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej
W książce można odnaleźć odpowiedzi na pytanie jak rozumieć pojęcie prawo podatkowe Unii Europejskiej? Jak w praktyce przebiega jego wykładnia?Czy przyjęte na potrzeby unijnego prawa podatkowego metody wykładni różnią się w zależności od organu, który jej dokon
Andrzejewska I. / Wydanie 2013 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo podatkowe
Wykładnia prawa Podręczniki Prawnicze
Wykładnia prawa Podręczniki Prawnicze Zasady, reguły, wskazówki
Opracowanie niniejsze nie jest w swej istocie podręcznikiem jakiegoś oddzielnego przedmiotu dydaktycznego, ujętego w programie studiów prawniczych na którymkolwiek z wydziałów prawa w Polsce. Jest natomiast opracowaniem podejmującym próbę systematycznego\r\nprzedstawienia fragmentu wiedzy pr
Zieliński Maciej / Wydanie 2012 / LexisNexis Polska/ Teoria i historia prawa
Teoria sądzenia cz 2 Logiczno-funkcjonalna wykładnia prawa
Teoria sądzenia cz 2 Logiczno-funkcjonalna wykładnia prawa
Drugi tom Teorii sądzenia zawiera teoretyczne, jak i praktyczne koncepcje rozumienia norm prawnych w kompleksowym wymiarze. Dobrego prawnika od tego mniej profesjonalnie zorientowanego odróżnia jedna wartość, tj. umiejętność dokonywania często skomplikowanej interpretacji prawa zarówno w k
Dariusz Czajka / Wydanie 2006 / Centrum Informacji Prawno Finansowej/ Teoria i historia prawa
Ordynacja podatkowa Źródła i wykładnia prawa podatkowego
Ordynacja podatkowa Źródła i wykładnia prawa podatkowego
Podręcznik adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, biznesu oraz finansów i rachunkowości, jak też do wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się, czy też ugruntować swoją wiedzę z zakresu ogólnego prawa podatkowego. W pierwszym rozdziale książki Autorzy wyczerpują
Aneta Kaźmierczyk / Wydanie 2010 / Wydawnictwo Difin/ Ordynacja podatkowa 2019
Wykładnia prawa Zasady reguły wskazówki
Wykładnia prawa Zasady reguły wskazówki
Niniejsze wydanie jest trzecim (rozszerzonym) wydaniem. Pierwsze w polskiej literaturze podręcznikowe opracowanie wykładni prawa, które łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów prawnych. Dyrektywy te są tak powiązane, że wskazując zarówno kolejność c
Maciej Zieliński / Wydanie 2006 / LexisNexis Polska/ Teoria i historia prawa
Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Praca poświęcona jest problematyce wykładni prawa podatkowego w realiach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Autorka przedstawia w jaki sposób zmiany w systemie źródeł prawa wywołane przyjęciem dorobku prawnego Wspólnoty wpływają na stosowanie prawa podatkowego. Podstawowe znaczenie
Dobrosława Antonów / Wydanie 2009 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo finansowe