501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wynagrodzenia w oświacie 2018

Wynagrodzenia w oświacie
Wynagrodzenia w oświacie Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy
Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielskich wynika z ustrojowego założenia o potrzebie z
Artur Klawenek / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kadry i płace 2018
Wynagrodzenia w oświacie 2014 Komentarz
Wynagrodzenia w oświacie 2014 Komentarz
Osoby odpowiedzialne za płace w oświacie niejednokrotnie muszą rozwiązywać nietypowe problemy wykraczające poza ustalone schematy i wzory rozliczeń. Wątpliwości interpretacyjne są tym większe, że opinie wyrażane przez organy i instytucje, niejednokrotnie się różnią, a także odstaj
Klawenek / Wydanie 2014 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Karta nauczyciela komentarz
Wynagrodzenia w oświacie 2013 Komentarz
Wynagrodzenia w oświacie 2013 Komentarz
Przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy. Do książki dołączona została płyta CD, na której zamieszczone zostały w wersji elektronicznej akty prawne oraz wzory dokumentów, przydatne przy naliczaniu wynagrodzeń. Dzięki publikacji zyskają Państwo także dostęp online do stale aktualizow
Klawenek Artur / Wydanie 2013 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Karta nauczyciela komentarz