501788771
kontakt@bookslandia.pl

Zarys prawa cywilnego Gniewek

Zarys prawa cywilnego Machnikowski
Zarys prawa cywilnego Machnikowski
Podręcznik z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:- część ogólną prawa cywilnego,- prawo zobowiązań,- prawo rzeczowe,- prawo rodzinne,- prawo spadkowe prawo w
Gniewek Edward / Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo cywilne
Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach
Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach
Publikacja stanowi kontynuację serii „Wzorów pozwów na przykładach i wzorach” zawierającej zarówno teoretyczne jak i praktyczne wskazówki formułowania pozwów w sprawach cywilnych. Jej celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie konstruowania pozwów w sprawach cywilnych. Z tego też
Marcin Derlacz / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Orzecznictwo aplikanta
Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych
Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych
Trzecie wydanie książki uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją prawa zamówień publicznych oraz najnowsze orzecznictwo KIO i sądów cywilnych. Ponadto zostały uaktualnione i rozszerzone wzory umów zamieszczone na dołączonej do opracowania płycie CD. Do przeprowadzania po
Marcin Meducki / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Polityka prawa cywilnego i ekonomia polityczna
Polityka prawa cywilnego i ekonomia polityczna
Polityka prawa cywilnego i ekonomia polityczna stanowi aneks do tomu II monumentalnego dzieła Leona Petrażyckiego Nauka o dochodach (Die Lehre vom Einkommen, Berlin, t. I - 1893, t. II - 1895) i wprowadzenie do najbardziej znanej - oprócz psychologizmu - koncepcji polityki prawa. Prezentowane wyd
Bosiacki Adam / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer/ Ekonomia
Podstawy prawa administracyjnego A681 Obsługa klienta w jednostkach administracji 1 Przygotowanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
Podstawy prawa administracyjnego A681 Obsługa klienta w jednostkach administracji 1 Przygotowanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla zawodu technik administracji 334306. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.68. – Przygotowywanie dokumentów na podstawie artykułów prawa pracy i prawa cywilnego. Obejmuje tematyka powiązane z
Romaniuk Małgorzata / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Difin/ Technik administracji
Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego
Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego
Prezentowana książka to głos w debacie nad stanem naszej kodyfikacji cywilnej. Jubileusz 50-lecia uchwalenia kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego zbiega się z jubileuszem wybitnego cywilisty - Profesor Janusz Szwaja obchodzi 80. urodziny;
Stec Piotr / Wydanie 2015 / AFM/ Komentarze i opracowania prawne
Prawo intertempolarne z perspektywy nauki prawa cywilnego
Prawo intertempolarne z perspektywy nauki prawa cywilnego
Doniosłość problematyki prawa intertemporalnego prawa cywilnego jest wręcz olbrzymia, a potrzeba refleksji nad ową problematyką paląca. Niniejsza monografia ma przemyślaną i konsekwentnie zrealizowaną, a w rezultacie przejrzystą strukturę. Autor formułuje własną, oryg
Mularski Krzysztof / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego
Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego
Monografia zawiera oryginalną i syntetyczną koncepcję prawa intertemporalnego, ugruntowaną w założeniach filozoficzno- i teoretycznoprawnych poznańsko-\r\nszczecińskiej szkoły teorii prawa. Koncepcja ta odnosi się bezpośrednio do prawa cywilnego, niemniej wydaje się, że j
Mularski / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo cywilne
Podstawy prawa cywilnego Prawo spadkowe
Podstawy prawa cywilnego Prawo spadkowe
Podręcznik Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe to drugie wydanie dzieła Profesora Sylwestra Wójcika, które na rynku księgarskim po raz pierwszy ukazało się w 2002 roku. Jego aktualizacji do obowiązującego stanu prawnego dokonał prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki. Publikacja zawiera
Wójcik Sylwester / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo spadkowe