501788771
kontakt@bookslandia.pl

kodeks pracy 2018 komentarz

Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian
Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian
W książce z kodeksu pracy znajdziesz ujednolicony tekst ustawy Kodeksu pracy (wg. stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r.) wraz odesłaniem do przepisów wykonawczych oraz komentarzem do ostatnio wprowadzonych nowelizacji przepisów. Opracowanie dedykowane jest pracodawcom, menadżerom HR oraz s
Agnieszka Gorczyca / Wydanie 2018 / Wiedza i Praktyka/ Kodeks pracy komentarz
Kodeks pracy Komentarz Muszalski
Kodeks pracy Komentarz Muszalski
Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Ponadto prezentuje zmiany wchodzące w życie
Wojciech Muszalski / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks pracy komentarz
Kodeks pracy Komentarz Żołyński
Kodeks pracy Komentarz Żołyński
Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom zawodowym, a także biurom rachunkowym. Może stanowi
Żołyński Janusz / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Kodeks pracy komentarz
Kodeks pracy Komentarz Florek
Kodeks pracy Komentarz Florek
Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. Dotyczą one m.in.:- podniesienia progu l
Dorota Dzienisiuk / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks pracy komentarz
Kodeks pracy komentarz dla praktyków
Kodeks pracy komentarz dla praktyków
Do komentarza z kodeksu pracy dołączono omówienie najnowszych, ważnych zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r., dotyczących m.in.: obowiązku wprowadzenia firmowego regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, zasad wydawania świadectw pracy oraz współodpowiedzialn
Patulski Andrzej / Wydanie 2016 / Wydawnictwo ODDK/ Kodeks pracy komentarz
Kodeks pracy Komentarz Baran
Kodeks pracy Komentarz Baran
Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. \r\nDotyczą one m.in.:- podniesienia
Krzysztof Wojciech Baran / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks pracy komentarz
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk
Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 roku. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy! Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste
Arkadiusz Sobczyk / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks pracy komentarz
Kodeks pracy Komentarz Wratny
Kodeks pracy Komentarz Wratny
W komentarzu do Kodeksu pracy określone są prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Kodeks pracy Komentarz zawiera najnowsze orzecznictwo, wyszczególnione nowe pozycje w doktrynie, a także komentarz do najnowszych zmian legislacyjnych, które zostały wprowadzone m.in.:- ustawą
Jerzy Wratny / Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks pracy komentarz
Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski
Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski Stan prawny 16 sierpnia 2016 r. W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu pracy wchodzące w życie 1 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 910)
Dziesiąte wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2014 r. W szczególności omówiono nowe przepisy dotyczące: umów terminowych o pracę, zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, ochr
Jaśkowski Kazimierz / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer/ Kodeks pracy komentarz
Kodeks pracy Komentarz Świątkowski
Kodeks pracy Komentarz Świątkowski
Kolejne wydanie komentarza do kodeksu pracy zostało zaktualizowane o najnowsze poglądy doktryny, orzecznictwo, a także zmiany legislacyjne wprowadzone m.in.: - ustawą z 19.3.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458 ze
Świątkowski Marian / Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks pracy komentarz