501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Bartosz Kasperek

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381584579 | Wydanie 1/2019 | Stron 160

Dostępność:
Zapowiedź - wysyłka w dniu wydania
Cena: 92.21 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości to publikacja zawierająca kompleksowe omówienie regulacji prawnych związanych z tytułowym zagadnieniem, które w głównej mierze zawarte zostały w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). Niniejsza ustawa określa m.in.:
- pojęcie celów publicznych,
- organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami,
- przesłanki wywłaszczenia,
- warunki formalne wniosku o wywłaszczenie,
- elementy decyzji wywłaszczeniowej,
- wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
- przesłanki żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Prezentowana publikacja ma na celu:
- omówienie instytucji zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
- określenie sposobu realizacji roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości i jego przesłanek,
- dokonanie oceny konsekwencji prawnych występujących po uzyskaniu przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości.

Autor realizuje powyższe założenia omawiając zagadnienia związane z:
- instytucją wywłaszczenia,
- instytucją zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
- instrumentami prawnymi umożliwiającej zwrot wywłaszczonej nieruchomości,
- trybem dochodzenia roszczeń związanych ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości,
- prawem własności nieruchomości,
- osobami uprawnionymi do żądania zwrotu,
- przesłankami zwrotu nieruchomości,
- postępowaniem dowodowym (w tym: zasady postępowania, środki dowodowe i zdjęcia lotnicze),
- skutkami zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
- rozliczeniami pieniężnymi.

Publikacja zawiera analizę przepisów zarówno administracyjnoprawnych, jak i cywilnoprawnych, a także regulacje konstytucyjne i międzynarodowe w tym zakresie. Dodatkowo została wzbogacona o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i sądów powszechnych, a także stanowiska doktryny.
Księgarnia prawnicza poleca Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości