501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Umowa o roboty budowlane Okolski

Dariusz Okolski

Nieruchomości,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381580441 | Wydanie 9/2018 | Stron 156

Cena: 110.23 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie treści umowy o umowa o roboty budowlane wraz z zagadnieniami praktycznymi oraz omówienie relacji między uczestnikami procesu budowlanego i wynikających z umowy wzajemnych zobowiązań stron. Niniejsze, 9 wydanie zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo oraz zaktualizowane o wszystkie zmiany wprowadzone od poprzedniego wydania (m.in. zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy dotyczące umowy o roboty budowlane). Treść opracowania jest podzielona zgodnie z konstrukcją umowy o roboty budowlane i jej najważniejszymi postanowieniami i traktuje kolejno o:
- stronach umowy o roboty budowlane,
- rodzajach umów o roboty budowlane,
- przedmiocie umowy o roboty budowlane,
- obowiązkach stron,
- zabezpieczeniu prawidłowego wykonania umowy,
- sposobach zapłaty,
- odpowiedzialności stron,
- zmianie i rozwiązaniu umowy,
- odbiorach, ubezpieczeniach i rozpatrywaniu sporów.

Opracowanie wzbogacono wzorami umów i gwarancji budowlanych oraz wyciągiem odpowiednich przepisów z Kodeksu cywilnego. Autor publikacji skupia się przede wszystkim na kwestiach praktycznych związanych z zawieraniem umowy o roboty budowlane. Wspomina także o zagrożeniach oraz sposobie ich uniknięcia lub rozwiązania. Książka jest pozycją niezwykle przydatną dla wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z procesem inwestycyjnym. Przede wszystkim dla praktyków stosujących na co dzień przepisy dotyczące robót budowlanych zarówno w przypadku umów zawieranych poza zamówieniami publicznymi, jak i w trybie zamówień publicznych. Skierowana jest do inwestorów/zamawiających, jak i wykonawców/podwykonawców, i do ich profesjonalnych pełnomocników (radców prawnych, adwokatów).
Księgarnia prawnicza poleca Umowa o roboty budowlane Okolski