Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarze LexisNexis.

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarze LexisNexis. komentarz, kodeks

  Kalus Stanisław

  LexisNexis Polska


  Nasza Cena 185.35 zł.

  Isbn 978-83-7620-501-4
  Rok wydania 2011
  Wydanie 4 Stron 922
   

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz to czwarte wydanie cennej publikacji, omawiającej nie tylko przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która ostatnio uległa wielu ważnym zmianom (m.in. nowela z 5 sierpnia 2010 r.), lecz także co jest dużą zaletą tego opracowania rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie. Autorzy wyjaśniają wiele problemów natury praktycznej i prawnej w procesie stosowania skomplikowanych i obszernych uregulowań ustawy z różnych dziedzin prawa, zarówno administracyjnego, jak i cywilnego. Wyczerpująco omawiają m.in. przepisy dotyczące wykonywania, ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz uregulowania dotyczące powszechnej taksacji nieruchomości. Autorzy powołują bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Książka jest adresowana do sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, geodetów, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości i innych osób zainteresowanych tą problematyką.
  Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarze LexisNexis.

  Księgarnia PrawniczaPaczkomaty 8,99 zł.            Księgarnia PrawniczaPoczta Polska od 8,99 zł.