501788771
kontakt@bookslandia.pl

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz

Pogoński Mariusz


LexisNexis Polska


Isbn 9788327806345 | Wydanie 1/2014 | Stron 742

Cena: 161.40

Stan prawny na 15 kwietnia 2014 roku
Niniejsza publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych napisany poprzez praktyka prawa podatkowego. Jego ogromną zaletą jest aktualność także problemowe ujęcie porusznych tematów. Autor zwraca uwagę nie tylko na aspekty teoretyczne, lecz także na rzeczowy wymiar stosowania norm prawnych zawartych w ustawie. W celu przystępnego zobrazowania omawianych kwestii publikację wzbogacono licznymi odwołaniami do egzegezy artykułów podatkowych także orzeczeniami sądów administracyjnych dotyczącymi omawianych zagadnień.
Komentarz uwzględnia zmiany, jakie weszły w życie 1 stycznia 2014 r. , dotyczące wyjątkowo opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowo-akcyjnych, jak dotąd traktowanych jako podmioty transparentne podatkowo.
Komentarz uwzględnia również nowelizację, która weszła w życie 1 kwietnia 2014 r. , wprowadzającą nową definicję samochodu osobowego. Zmiany mają istota dostosowawczy do przemian w zakresie podatku od towarów i usług.
Publikacja przeznaczona jest wyjątkowo dla pragmatyków stosujących ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych na co dzień, otóż księgowych, prawników, doradców podatkowych. Może być także wartościowa osobom zamierzającym rozpoznać konstrukcję podatku dochodowego od osób prawnych bądź pogłębić swoją wiedzę w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Mariusz Pogoński prawnik, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Autor lekturze z zakresu prawa podatkowego także wykładowca.

Księgarnia prawnicza poleca Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz