501788771
kontakt@bookslandia.pl

Ustawa podatkowa

Cezary Kosikowski


LexisNexis Polska


Isbn 8373346802 | Wydanie 1/2006 | Stron 350

Dostępność: brak

W książce Autor całościowo i szczegółowo omawia charakter prawny ustawy podatkowej, proces jej tworzenia, kontrolę konstytucyjności, wykładnię i wykonywanie. Przedstawione rozważania dotyczące ustawy podatkowej ujęte są w aspekcie historycznym, konstytucyjnym i jej miejsca w systemie źródeł prawa finansowego, a także relacji z aktami prawa międzynarodowego. # geneza, ewolucja i stan prawny # tworzenie # kontrola # wykładnia # wykonywanie Proponowane przez Autora zmiany zmierzają do spełnienia w prawie polskim wymagań związanych z odrębnym reżimem prawnym ustawy podatkowej, procedurą jej tworzenia, kontrolą zgodności z Konstytucją oraz z jej interpretacją i wykonaniem. Na końcu pracy zamieszczona jest bogata bibliografia. Książka przeznaczona jest dla osób, które z różnych tytułów uczestniczą w procesach tworzenia, kontroli, wykładni i wykonywania ustawy podatkowej.
Księgarnia prawnicza poleca Ustawa podatkowa