Ustawa podatkowa

 • Ustawa podatkowa komentarz, kodeks

  Cezary Kosikowski

  LexisNexis Polska


  Nasza Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna  Isbn 83-7334-680-2
  Rok wydania 2006
  Wydanie 1 Stron 350
   

  W książce Autor całościowo i szczegółowo omawia charakter prawny ustawy podatkowej, proces jej tworzenia, kontrolę konstytucyjności, wykładnię i wykonywanie. Przedstawione rozważania dotyczące ustawy podatkowej ujęte są w aspekcie historycznym, konstytucyjnym i jej miejsca w systemie źródeł prawa finansowego, a także relacji z aktami prawa międzynarodowego. # geneza, ewolucja i stan prawny # tworzenie # kontrola # wykładnia # wykonywanie Proponowane przez Autora zmiany zmierzają do spełnienia w prawie polskim wymagań związanych z odrębnym reżimem prawnym ustawy podatkowej, procedurą jej tworzenia, kontrolą zgodności z Konstytucją oraz z jej interpretacją i wykonaniem. Na końcu pracy zamieszczona jest bogata bibliografia. Książka przeznaczona jest dla osób, które z różnych tytułów uczestniczą w procesach tworzenia, kontroli, wykładni i wykonywania ustawy podatkowej.
  Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca Ustawa podatkowa

  Księgarnia PrawniczaPaczkomaty 8,99 zł.            Księgarnia PrawniczaPoczta Polska od 8,99 zł.