501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wolters Kluwer Polska

Łacińska terminologia prawnicza Zajadło
Łacińska terminologia prawnicza Zajadło
Książka przede wszystkim dla studentów prawa. Może stanowić także cenną pomoc w bieżącej pracy doświadczonych prawników praktyków. Książka zawiera zbiór sentencji, zwrotów i poję
Zajadło Jerzy / Wydanie 2013 / Wolters Kluwer Polska/ Teoria i historia prawa
Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym
Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym Praktyczny przewodnik ze wzorami pism
Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, kt
Piotr Karlik / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie karne
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania.
Andrzej Kidyba / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych
Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy
Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy
Książka z prawa cywilnego części ogólnej zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do
Zając Agata / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo cywilne część ogólna
MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy
MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy
Nowości w wydaniu 2017:- omówienie zmienionych regulacji Kodeksu pracy dotyczących obowiązkowych badań wstępnych pracowników (przesłanki zwalniające z tego obowiązku);- nowe wzory
Maciej Ambroziewicz / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Szkolenia bhp i ppoż
Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska
Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska Stan prawny 1 października 2017 roku
W komentarzu o pomocy społecznej przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz akt
Iwona Sierpowska / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Pomoc społeczna
Zobowiązania część szczegółowa Brzozowski
Zobowiązania część szczegółowa Brzozowski
Kontynuacja wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i podręcznika Zobowiązania. Część ogólna. W usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiono w nim zagadnienia związane z tre
Wojciech Kocot / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Zobowiązania prawo cywilne
Kalendarz księgowo-kadrowy 2018
Kalendarz księgowo-kadrowy 2018
Praktyczny i elegancki kalendarz zawiera m.in.:- funkcjonalne kalendarium (dzień na jednej stronie),- miesięczny planer,- miejsce na dane teleadresowe,- miejsce na notatki,
/ Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Kadry i płace 2017
Historia prawa Sójka-Zielińska
Historia prawa Sójka-Zielińska
Podręcznik z historii prawa przedstawia w ujęciu porównawczym historię prawa prywatnego, prawa karnego oraz procedury sądowej, czyli dziedzin tzw. prawa sądowego. Autorka Sójka-Zielińsk
Sójka Katarzyna / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Teoria i historia prawa
VAT w samorządach
VAT w samorządach
Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń. W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnie
Agnieszka Bieńkowska / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Finanse publiczne
Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz
Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz
Regulacje rynku zamówień publicznych w znacznej mierze są wynikiem implementacji prawa unijnego. Dotychczas obowiązujące dyrektywy z roku 2004 zostały zastąpione uchwalonymi w dniu 26 lu
Sołtysińska Aleksandra / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo zamówień publicznych
Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki zbioru orzecznictwa, bazując na swoim zawodowym do
Łopianowska Honorata / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo zamówień publicznych
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz
W książce z postępowania karnego przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja akt
Dudka Katarzyna / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie karne
Prawo zamówień publicznych Komentarz
Prawo zamówień publicznych Komentarz
Komentarz do prawa zamówień publicznych zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 20
Irena Skubiszak Kalinowska / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo zamówień publicznych
Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne
Podręcznik z postępowania administracyjnego omawia wszystkie etapy postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks pos
Tadeusz Woś / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie administracyjne
Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów
Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książk
Ewa Marcjoniak / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo zamówień publicznych