501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wolters Kluwer Polska

Prawo administracyjne Zdyb
Prawo administracyjne Zdyb Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego
Podręcznik z prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omó
Monika Augustyniak / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo administracyjne podręcznik
Prawnicy przyszłości Richard Susskind
Prawnicy przyszłości Richard Susskind
Książka przeznaczona dla aspirujących prawników i wszystkich tych, którzy pragną zmodernizować współczesny system prawa i sądownictwa. Zawarte w niej praktyczne wskazówki z
Richard Susskind / Wydanie 2013 / Wolters Kluwer Polska/ Książki o prawie
Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz
Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz
W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zm
Anna Reda Ciszewska / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo pracy 2015
Zatrudnianie w podmiotach leczniczych
Zatrudnianie w podmiotach leczniczych
Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób zatrudniających i zatrudnionych, których pozycja na rynku pracy nie jest równa. Zatrudnianie w z
Dorota Karkowska / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo pracy 2015
Usługi maklerskie Kurzajewski
Usługi maklerskie Kurzajewski
Książka przeznaczona jest dla prawników i ekonomistów zatrudnionych w bankach, firmach inwestycyjnych, kancelariach prawnych, spółkach konsultingowych, które aktywnie uczestniczą w procesie ś
Maciej Kurzajewski / Wydanie 2014 / Wolters Kluwer Polska/ Finanse
Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta
Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta
Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego materialnego, z praktycznymi i najważniejszymi tezami pomocnymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów z za
Siudak Łukasz / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Orzecznictwo aplikanta
Ustawa o Policji Komentarz
Ustawa o Policji Komentarz
Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 10 dni roboczych + czas dostawy. Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów ustawy o Policji z uwzględnieniem rozporządzeń wykona
Łukasz Czebotar / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Kryminalistyka
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego
Książka wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu. W
Dauter Bogusław / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Metodyka prawnicza
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozwalający na przygotowanie:- skargi oraz sprzeciwu od decyzji do wojewódzkiego sądu adm
Knysiak Molczyk Hanna / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Ustawy i kodeksy
Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba
Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba
Książka z umów handlowych stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umó
Andrzej Kidyba / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo gospodarcze
Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński
Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński
Komentarz do kodeksu karno skarbowego zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbie
Violetta Konarska Wrzosek / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks karny skarbowy
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz
W komentarzu do ustawy o nieuczciwej konkurencji omawia najnowsze zmiany do ustawy dotyczące:- nowego czynu nieuczciwej konkurencji w postaci przekazania przez wierzyciela informacji gospod
Ewa Nowińska / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo konkurencji
Zarys metodyki pracy kuratora sądowego
Zarys metodyki pracy kuratora sądowego
Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych. Autorzy precyzyjnie omawiają zadania wyznaczone kuratorom, ich istotę i cel, a także procedury ich wykonywania oraz
Krzysztof Stasiak / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Metodyka prawnicza
Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organiza
Mateusz Pilich / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej
Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami
Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami
Zbiór kazusów z prawa cywilnego:- zawiera rozwiązania,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,- ugruntowuje umi
Fryderyk Zoll / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo cywilne
Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125
Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125
Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne a
Piotr Zakrzewski / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks cywilny 2015