501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wolters Kluwer Polska

Historia prawa Sójka-Zielińska
Historia prawa Sójka-Zielińska
Podręcznik z historii prawa przedstawia w ujęciu porównawczym historię prawa prywatnego, prawa karnego oraz procedury sądowej, czyli dziedzin tzw. prawa sądowego. Autorka Sójka-Zielińsk
Sójka Katarzyna / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Teoria i historia prawa
Prawo konstytucyjne pytania i odpowiedzi
Prawo konstytucyjne pytania i odpowiedzi
Książka z prawa konstytucyjnego powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej
Mirosław Granat / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Historia i prawo konstytucyjne
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Siedemnaste wydanie podręcznika z prawa międzynarodowego zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w
Sawicki Stefan / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo międzynarodowe publiczne
Zbiór cywilny Plus 2018
Zbiór cywilny Plus 2018
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Prawo upad
/ Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Źródła prawa Ustawy i kodeksy
Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz
Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz
W komentarzu omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także prob
Ewa Stefańska / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo budowlane komentarz 2015
Prawo prasowe Komentarz
Prawo prasowe Komentarz
Komentarz do prawa prasowego zawiera omówienie przepisów Prawa prasowego z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących m.in.:- treści prawa do autoryzacji,- procedury jej dokonywania,
Michał Zaremba / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo prasowe
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz
W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejs
Dominik Lubasz / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Ochrona danych osobowych
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk
W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych
Ewa Bończak Kucharczyk / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo spółdzielcze
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz
Komentarz został przygotowany przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od wielu lat, na co dzień stykających się z problemami finansowania świadczeń ze środków pub
Kowalska Mańkowska Iwona / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo medyczne
Ustawa deweloperska Komentarz Czech
Ustawa deweloperska Komentarz Czech
W komentarzu przedstawiono obszerną analizę przepisów ustawy deweloperskiej wraz z powiązanymi z nią przepisami:Kodeksu cywilnego,Prawa upadłościowego,Prawa restrukturyzacyj
Czech Tomasz / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Nieruchomości poradniki
Kodeks karny 2018 PLUS zbiór przepisów
Kodeks karny 2018 PLUS zbiór przepisów Stan prawny na 8 stycznia 2018 r.
Stan prawny na 8.01.2018 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 10)KODEKS KARNY od 1 października 2017 r. - ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczo
/ Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Źródła prawa Ustawy i kodeksy
Wzory aktów notarialnych Janeczko
Wzory aktów notarialnych Janeczko
Opracowanie będzie stanowiło pomoc w pracy notariusza, ułatwi pracę osobom zajmującym się przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sporządzania aktów notarialnych. Publikacja zawiera wzory i
Edward Janeczko / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Aplikacja notarialna 2015
Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand
Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand
Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez
Roman Namysłowski / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Podatki 2016
Prawo pracy zbiór przepisów 2018
Prawo pracy zbiór przepisów 2018
Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe
Seria z paragrafem / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Źródła prawa Ustawy i kodeksy
Prawo karne zarys problematyki Lachowski
Prawo karne zarys problematyki Lachowski
Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały po
Jerzy Lachowski / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo karne
Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych
Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych
W książce zostały zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również j
Ryszard Stefański / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Metodyka prawnicza