501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wolters Kluwer Polska

Ochrona danych medycznych
Ochrona danych medycznych RODO w ochronie zdrowia
W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2
Michał Jackowski / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Ochrona danych osobowych
Ustawa deweloperska Komentarz Czech
Ustawa deweloperska Komentarz Czech
W komentarzu przedstawiono obszerną analizę przepisów ustawy deweloperskiej wraz z powiązanymi z nią przepisami:Kodeksu cywilnego,Prawa upadłościowego,Prawa restrukturyzacyj
Czech Tomasz / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Nieruchomości poradniki
Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz
Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz
Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek han
Mateusz Rodzynkiewicz / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks spółek handlowych
Funkcjonowanie apteki pytania i odpowiedzi
Funkcjonowanie apteki pytania i odpowiedzi
Publikacja przeznaczona jest dla kierowników aptek i punktów aptecznych, magistrów i techników, a także studentów farmacji. Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z p
Monika Kwiatkowska / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo medyczne
Zbiorowe prawo zatrudnienia
Zbiorowe prawo zatrudnienia
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz pracowników działów kadr i zasobó
Jakub Stelina / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo pracy 2015
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zagadnienia administracyjnoprawne
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zagadnienia administracyjnoprawne
W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako przedmiot regulacji prawnej na gruncie europejskim i w prawie krajowym, a także omówiono definicj
Agnieszka Piskorz Ryń / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo o dostępie do informacji Prawo prasowe
Podzielona płatność w pytaniach i odpowiedziach
Podzielona płatność w pytaniach i odpowiedziach
Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności zostanie wprowadzona do polskiego systemu prawnego z 1.07.2018 r. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub us
Adam Bartosiewicz / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Podatki 2016
RODO Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy
RODO Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy
Książka będzie istotnym wsparciem dla pracodawców, na których ciąży odpowiedzialność za dostosowanie praktyki przetwarzania danych osobowych podwładnych do wymogów stawianych przez RODO, a
Paulina Zawadzka Filipczyk / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury
Przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przedszkoli - jako administratorów danyc
Joanna Lesińska / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Ochrona danych osobowych
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń
Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po ustawie z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1.10.2018 r. Ambicją Autorów jest zidentyfikowanie kluczowych dylematów pows
Agnieszka Wiercińska Krużewska / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Ubezpieczenia
Ochrona danych osobowych w oświacie
Ochrona danych osobowych w oświacie
W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia takż
Jarosław Feliński / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Ochrona danych osobowych
Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych Komentarz do przepisów i wzorców umownych
Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych Komentarz do przepisów i wzorców umownych
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i notariuszy. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych oraz pracowników naukowych i stu
Dorota Maśniak / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Ubezpieczenia
Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe
Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe
Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówie
/ Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo zamówień publicznych
Prawo budowlane Komentarz
Prawo budowlane Komentarz
Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej
Wierzbowski Marek / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo budowlane komentarz 2015
MERITUM Prawo pracy 2018
MERITUM Prawo pracy 2018 Aktualizacja w formie elektronicznej przez cały 2018 rok
MERITUM Prawo Pracy 2018 jest publikacją \"otwartą\", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cał
Kazimierz Jaśkowski / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo pracy 2015
Kodeks pracy Komentarz Florek
Kodeks pracy Komentarz Florek
Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na prz
Dorota Dzienisiuk / Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Kodeks pracy komentarz