501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej

Myszona Kostrzewa Katarzyna


Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris


Isbn 8389363259 | Wydanie 1/2005 | Stron 151

Cena: 28.60

Niniejsza pozycja stanowi wprowadzenie do prawa wspólnotowego i prawa Unii Europejskiej. Zawiera opis najważniejszych instytucji Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, obowiązujących aktów prawnych oraz informacje dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Prezentowany stan prawny obejmuje uregulowania Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.
Księgarnia prawnicza poleca Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej