Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności

  • Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności komentarz, kodeks

    Eufemia Teichmann

    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


    Nasza Cena 0.00 zł.

    Książka jest niedostępna    Isbn 83-7378-246-4
    Rok wydania 2006
    Wydanie 1 Stron 360
     

    Księgarnia Prawnicza Bookslandia - Zakład Badań Gospodarki Państw Bałtyckich został utworzony w 2001 rok w Instytucie Gospodarki światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedmiotem badań Zakładu są: transformacja systemowa oraz integracja Litwy, łotwy, Estonii z Unią Europejską i gospodarką światową, stosunki Litwy, łotwy, Estonii i Finlandii z Rosją, ze szczególnym uwzględnieniem obwodu kaliningradzkiego, oraz z Białorusią, stosunki gospodarcze i polityczne Polski z Litwą, łotwą, Estonią i Finlandią, czynniki bałtyckiej konkurencyjności, polityka sąsiedzka Unii Europejskiej, rozwój gospodarczy regionów granicznych (peryferyjnych).
    Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności