Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności

 • Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności komentarz, kodeks

  Eufemia Teichmann

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


  Nasza Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna  Isbn 83-7378-246-4
  Rok wydania 2006
  Wydanie 1 Stron 360
   

  Zakład Badań Gospodarki Państw Bałtyckich został utworzony w 2001 rok w Instytucie Gospodarki światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedmiotem badań Zakładu są: transformacja systemowa oraz integracja Litwy, łotwy, Estonii z Unią Europejską i gospodarką światową, stosunki Litwy, łotwy, Estonii i Finlandii z Rosją, ze szczególnym uwzględnieniem obwodu kaliningradzkiego, oraz z Białorusią, stosunki gospodarcze i polityczne Polski z Litwą, łotwą, Estonią i Finlandią, czynniki bałtyckiej konkurencyjności, polityka sąsiedzka Unii Europejskiej, rozwój gospodarczy regionów granicznych (peryferyjnych).
  Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności