501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej Czynniki konkurencyjności

Eufemia Teichmann


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Isbn 8373782464 | Wydanie 1/2006 | Stron 360

Dostępność: brak

Zakład Badań Gospodarki Państw Bałtyckich został utworzony w 2001 rok w Instytucie Gospodarki światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedmiotem badań Zakładu są: transformacja systemowa oraz integracja Litwy, łotwy, Estonii z Unią Europejską i gospodarką światową, stosunki Litwy, łotwy, Estonii i Finlandii z Rosją, ze szczególnym uwzględnieniem obwodu kaliningradzkiego, oraz z Białorusią, stosunki gospodarcze i polityczne Polski z Litwą, łotwą, Estonią i Finlandią, czynniki bałtyckiej konkurencyjności, polityka sąsiedzka Unii Europejskiej, rozwój gospodarczy regionów granicznych (peryferyjnych).
Księgarnia prawnicza poleca Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej Czynniki konkurencyjności