501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

Karol Dobrzeniecki

Milena Korycka Zirk,

Wydawnictwo TNOiK


Isbn 9788372858092 | Wydanie 4/2017 | Stron 276

Cena: 27.94 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Książka z wstęp do prawoznawstwa przeznaczone dla studentów prawa i administracji a także innych kierunków w których występuje przedmiot Wstęp do prawoznawstwa.
Ćwiczenia mają służyć usystematyzowaniu wiedzy na temat podstawowych pojęć prawnych oraz sposobów ich prawidłowego używania w różnych kontekstach. Ćwiczenia służą jako pomoc przy powtarzaniu materiału, nadają się do pracy samodzielnej i do wykonywania w trakcie zajęć.
W treści opracowania pozostawiono miejsce na indywidualne uwagi i odpowiedzi studenta.

Dopełnieniem ćwiczeń są teksty źródłowe o różnorodnym charakterze. Czytelnik może zapoznać się z treścią różnego typu źródeł prawa (krajowego i europejskiego), czynności prawnych, aktów stosowanie prawa, materiałów interpretacyjnych i zbiorów dyrektyw techniki prawodawczej.
Opracowanie może służyć jako dzieło samoistne. Można też je używać w charakterze uzupełnienia dostępnych na rynku podręczników. Układem oraz doborem treści w sposób szczególny koresponduje ono z wielokrotnie wznawianym podręcznikiem prof. Lecha Morawskiego pt. Wstęp do prawoznawstwa.
Księgarnia prawnicza poleca Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały