501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wycena aktywów i pasywów Porady Praktyka Przykłady

Niemczyk Roman


Wydawnictwo Prawno Ekonomiczna AD Drągowski S.A.


Isbn 8361230441 | Wydanie /2008 | Stron 339

Dostępność: brak

Książka ta posiada określony walor praktyczny, który podkreśla przejrzysta i nowoczesna formuła opracowania zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Układ treści książki umożliwia szybkie znalezienie interesującego Czytelnika zagadnienia. Ponadto książka ta jest pewnym przewodnikiem po zasadach wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów według przepisów polskiego prawa bilansowego oraz regulacji Między-narodowych Standardów Rachunkowości. Książka ta jest kierowana przede wszystkim do szeroko rozumianych służb finansowo - księgowych, menedżerów zajmujących się wyceną aktywów i pasywów, studentów uczelni ekonomicznych oraz dla tych wszystkich Czytelników, którzy zamierzają pogłębić i uzupełnić wiedzę z tej dziedziny. Autor zdaje sobie sprawę, że wobec nieustannych zmian systemowych w zakresie rachunkowości, treść książki może skłaniać do dyskusji i polemiki. Książka została opracowana na podstawie obowiązującego stanu prawnego od dnia 1 stycznia 2008 roku.
Księgarnia prawnicza poleca Wycena aktywów i pasywów Porady Praktyka Przykłady