501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD

Robert Suwaj

Biblioteka Administracja Publiczna,

Wydawnictwo Presscom


Isbn 9788365611918 | Wydanie 4/2019 | Stron 442

Cena: 124.79 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: od wszczęcia postępowania administracyjnego, poprzez postępowanie wyjaśniające, po przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się przy tym na postępowaniu przed organem pierwszej instancji.
Książka zawiera ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD
Dzięki książce Wydawanie decyzji administracyjnych czytelnik pozna poprawny sposób oraz zakres podejmowania i dokumentowania czynności procesowych. Dowie się, jakie funkcje pełnią uczestnicy ogólnego postępowania administracyjnego i jaki jest ich wpływ na treść czynności zmierzających do wydania decyzji. Otrzyma niemal 60 wzorów pism przydatnych w procesie wydawania decyzji administracyjnych, dostępnych w wersji edytowalnej na płycie CD.
Książka Wydawanie decyzji administracyjnych adresowana jest do wszystkich, którzy uczestniczą w ogólnym postępowaniu administracyjnym – zarówno urzędników wydających decyzje administracyjne, jak i stron postępowania oraz ich pełnomocników.

Dzięki książce dowiesz się:
Kiedy należy wszcząć postępowanie administracyjne z urzędu, a kiedy na wniosek strony?
Jak ustalać fakty oraz gromadzić i dokumentować dowody?
W jaki sposób nowe zasady ogólne wprowadzone do Kodeksu postępowania administracyjnego wpływają na sposób i tryb prowadzenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji administracyjnej?
Księgarnia prawnicza poleca Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD