tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Prawo Rzymskie Rozwadowski
Prawo Rzymskie Rozwadowski zarys wykładu
Podręcznik zawiera wykład prawa rzymskiego przeznaczony dla studentów prawa. Stworzony został pod kątem widzenia potrzeb studiów cywilistycznych, ze względu na fakt, że prawo rzymskie odgrywa
Władysław Rozwadowski / Wydanie 2007 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
BŁĄD CO DO OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCEJ ZNAMIĘ CZYNU ZABRONIONEGO
BŁĄD CO DO OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCEJ ZNAMIĘ CZYNU ZABRONIONEGO w polskim prawie karnym (zagadnienia ogólne)
W niniejszej książce przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tworzących trzon problematyki błędu co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. Próbę tę skoncentro
Łukasz Pohl / Wydanie 2013 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Prawo karne
Prowokacja Analiza prawnokarna
Prowokacja Analiza prawnokarna
W książce podjęto próbę dokonania możliwie kompleksowej analizy zjawiska prowokacji z perspektywy polskiego prawa karnego. Przedmiotem rozważań uczyniono m.in. problematykę sprowokowanej obro
Konrad Burdziak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Książki o prawie
Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym
Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym
Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym
Bartosz Trocha / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Postępowanie karne
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa Wydanie trzecie, poprawione i uzupełnione
Wronkowska w książce która, jest przeznaczona dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa zaznajomienie ich z podstawowymi pojęc
Wronkowska Sławomira / Wydanie 2005 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Wstęp do prawoznawstwa
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa - zaznajomienie ich z podstawowymi pojęcia
Maciej Dybowski / Wydanie 2003 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Wstęp do prawoznawstwa
Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym
Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym
Przedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi ukazanie wykonawcy testamentu jako szczególnej konstrukcji jurydycznej obejmującej na płaszczyźnie teoretycznej określone elementy wielu instytuc
Jakub Głowacz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Książki o prawie
Prawo rodzinne Zarys wykładu
Prawo rodzinne Zarys wykładu
Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet
Sokołowski Tomasz / Wydanie 2013 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Prawo rodzinne i opiekuńcze
HANDEL ŚWIATOWY W ZINTEGROWANYM PORZĄDKU PRAWNYM
HANDEL ŚWIATOWY W ZINTEGROWANYM PORZĄDKU PRAWNYM
Realizacja tematu jest zamierzeniem ambitnym i łamiącym dotychczasowe schematy. Zwykle analogiczny temat przedstawiany był wyłącznie w świetle prawa międzynarodowego, bądź europejskiego. W te
Maciej Nyka / Wydanie 2010 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Handel
Powszechna historia państwa i prawa Krasowski
Powszechna historia państwa i prawa Krasowski
Książka o powszechnej historii państwa i prawa zawiera jest rozbita na dwie księgi pierwsza dotyczy historii, państwa, druga historii prawa sądowego. O układzie takim zdecydowały względy rzec
Krasowski Krzysztof / Wydanie 2007 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Teoria i historia prawa
Global Ocean Governance From Vision to Action
Global Ocean Governance From Vision to Action
Książka jest owocem zorganizowanej w 2011 r. Międzynarodowej Konferencji Prawa Morza pod hasłem \"Global Ocean Governance: from Vision to Action\". Wzięli w niej udział wybitni prawnicy oraz przed
Dorota Pyć / Wydanie 2014 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Książki o prawie
Historia ustroju państwa Krasowski Krzymkowski
Historia ustroju państwa Krasowski Krzymkowski
Książka jest próbą ujęcia historii ustroju państwa w sposób uwzględniający przede wszystkim potrzeby wykładu tego przedmiotu na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu, co nie zmniejsza je
Krystyna Sikorska Dzięgielewska / Wydanie 2002 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Teoria i historia prawa
Historia Doktryn Politycznych i Prawnych
Historia Doktryn Politycznych i Prawnych Podręcznik Akademicki
Podręcznik dla studentów prawa, administracji, historii i nauk politycznych. Podręcznik nawiązuje do jednego z najpopularniejszych i cieszących się największym uznaniem kompendiów dotyczących
Krystyna Chojnicka / Wydanie 2004 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Teoria i historia prawa
Elementy socjologii Ziembiński
Elementy socjologii Ziembiński
Opracowanie przeznaczone jest dla studentów, którzy socjologię spotykają jako przedmiot dodatkowy, daje ono ogólny pogląd na zjawiska, procesy życia zbiorowego i na struktury różnych postaci
Zygmunt Ziembiński / Wydanie 1996 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Socjologia i psychologia
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych Materiały do konwersatoriów. Zeszyt 3
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt III jest kontynuacją - wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Admini
Hanna Paluszkiewicz / Wydanie 2006 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Postępowanie karne
Postępowanie Karne Dynamika
Postępowanie Karne Dynamika Materiały do konwersatoriów
Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowa
Anna Gerecka Żołyńska / Wydanie 2011 / Wydawnictwo Ars Boni et Aequi/ Postępowanie karne