501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z
Zbigniew Jara / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017
Premiera 15 grudnia 2017 rokuPodatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017. Sprawozdanie finansowe po zmianach. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i p
Artur Hołda / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Zamknięcie Roku 2015
Polityka rachunkowości 2018
Polityka rachunkowości 2018 Do książki dołączona została płyta CD ze wzorem polityki rachunkowości 2018!
Planowany termin wydania Komentarz do zakładowego planu kont to 12 grudnia 2017 roku.Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządo
Mieczysława Cellary / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Finanse publiczne
Prawo międzynarodowe publiczne Barcik
Prawo międzynarodowe publiczne Barcik
Podręcznik napisany został głównie z myślą o studentach prawa i administracji. Zawiera on przystępną i klarowną analizę zagadnień prawa międzynarodowego. W książce znajdują się równie
Barcik Jacek / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo międzynarodowe publiczne
Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD
Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD
Poradnik zawiera obszerną bazę wzorów pism pracowniczych wynikających z przepisów stosowanych w zatrudnieniu. Szczegółowo omawia zasady zatrudniania, udzielania urlopów, rozliczania nadgodzin
Bożena Lenart / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kadry i płace 2017
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH
Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).Komentarz jest pierwszą tego typu publi
Artur Nowacki / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Spółki
Publiczne prawo gospodarcze Olszewski
Publiczne prawo gospodarcze Olszewski
W podręczniku prawniczym wyd. Beck omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym ustawy o swobodzie działalności gospodar
Olszewski Jan / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Publiczne prawo gospodarcze
Postępowanie cywilne Gil
Postępowanie cywilne Gil Pytania egzaminacyjne tablice
Niniejsza publikacja uwzględnia zmiany przepisów, które nastąpiły po ukazaniu się podręcznika z postępowania cywilnego. Opracowanie stanowi przedstawienie w formie pytań i od
Gil Izabela / Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Postępowanie cywilne
Problematyka intertemporalna w prawie Zagadnienia podstawowe Rozstrzygnięcia intertemporalne
Problematyka intertemporalna w prawie Zagadnienia podstawowe Rozstrzygnięcia intertemporalne
Książka dotyczy tzw. prawa intertemporalnego czyli prawnych rozstrzygnięć zagadnień związanych ze zmianą prawa w stosunku do sytuacji prawnych z elementem dawnym. Stanowi pierw
/ Wydanie 2015 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Prawo karne Gardocki Beck
Prawo karne Gardocki Beck
W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkac
Gardocki Lech / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo karne
Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD
Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD
Celem książki jest szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących statutów jednostek oświatowych w nowej rzeczywistości prawnej. Koncentrujemy się w niej na tworzeniu wewnątrzszkolnego aktu
Ewa Czechowicz / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej
Prawo rzymskie Repetytoria
Prawo rzymskie Repetytoria Pytania kazusy tablice
Repetytoria C. H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i pr
Agnieszka Kacprzak / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństw
Pietrzykowski Krzysztof / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KRiO kodeks komentarz
Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej
Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej radcowskiej/adwokackiej/notarialnej/ komorniczej. Czyli jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej
Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem danych i IT w kancelarii prawnej (radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej). Cyfryzacja w isto
Dariusz Szostek Gabriela Bar / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Ochrona danych osobowych
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z pe
Barbara Królak / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KRiO kodeks komentarz
Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Książka z nowego prawa wodnego zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze do zmian wprowadzanych przez ustawę z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, rzutujących na działalność samorządów oraz p
Krzysztof Filipek / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Pozostałe działy prawa