501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wydawnictwo C.H.Beck

Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD
Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD
Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele prz
Arkadiusz Jówko / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo ochrony środowiska
Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka
Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka
Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi
Małgorzata Sieradzka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo zamówień publicznych
Decyzje środowiskowe
Decyzje środowiskowe Opinie i uzgodnienia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak –
Anna Siwkowska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo budowlane komentarz 2015
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018
Planowany termin wydania: \r\n14 czerwca 2018. W 2018 roku weszło w życie szereg zmian, wpływających na konieczność odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firma
Hołda Artur / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Podatki 2016
Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD
Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD
Książka przedstawia zastosowanie ustawy o własności lokali w praktyce. Zawiera 75 wzorów dokumentów wraz z omówieniem podstaw prawnych i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ich sporządzani
Zuzanna Tokarzewska Żarna / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Nieruchomości poradniki
Najem lokali użytkowych wzory umów, dokumentów i pism procesowych
Najem lokali użytkowych wzory umów, dokumentów i pism procesowych
Książka o najmie lokali użytkowych zawiera zbiór wzorów dokumentów, którą mogą zostać wykorzystane przez czytelników przy kształtowaniu stosunku najmu lokali i powierzchni użytkowych. Mo
Katarzyna Siwiec / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Nieruchomości poradniki
Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak
Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak System Prawa Prywatnego
Tom 6. z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzed
Adam Olejniczak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ System Prawa Prywatnego
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz
Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych
Gniewek Edward / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Księgi wieczyste i hipoteka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin po
Andrzej Sakowicz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPK Komentarz 2015
Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy
Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy
Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z uchwałą Nr 19/VI/2017, zmienione przez uchwałę Nr 28/VI/2017, obowiązującą od 21.11.2017 r. oraz przez uc
Mariusz Jabłoński / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Egzamin na doradcę podatkowego
Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz
Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmi
Krzysztof Lisowski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Karta nauczyciela komentarz
The labour Code Kodeks pracy
The labour Code Kodeks pracy Bilingual edition. Wydanie dwujęzyczne
Niniejszy zbiór tłumaczeń zawiera nie tylko tekst ustawy Kodeks pracy,\r\nale również tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami\r\nstosunków pracy z przyczyn niedotyczącyc
Jamroży Agnieszka / Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Angielski dla prawników
Kodeks karny Komentarz Stefański
Kodeks karny Komentarz Stefański
Komentarz z kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. No
Stefański Ryszard / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks karny komentarz
Kodeks Karny komentarz Grześkowiak
Kodeks Karny komentarz Grześkowiak
Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. S
Krzysztof Wiak / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks karny komentarz
Egzamin na doradcę podatkowego Testy
Egzamin na doradcę podatkowego Testy
Egzamin na doradcę podatkowego. Testy zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017 oraz
Mariusz Jabłoński / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Egzamin na doradcę podatkowego
Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221
Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221
Tom I komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XVI – XXVIII (art. 11
Michał Królikowski / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks karny komentarz