tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo konsumenckie
Prawo konsumenckie Komentarz 2019 Tom VII
Tom VII Prawo konsumenckie zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z następującego zakresu: KC (art. 221, art. 385–3853 KC): pojęcie konsumenta, wzorce umowne, niedozwolone klauzul
Konrad Osajda / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo konsumenckie
Ustawa o ochronie danych osobowych
Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komentarz
Prezentowany Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z 14.12.2018 r. powstałej w celu wdro
Agnieszka Grzelak / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Ochrona danych osobowych
Wzruszalność czynności prawnej
Wzruszalność czynności prawnej Gutowski Instytucje Prawa Prywatnego
Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzruszalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Owa tematyka wiąże się z problematyką nieważności czynno
Maciej Gutowski / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ System Prawa Prywatnego
Prawo autorskie
Prawo autorskie dla instytucji kultury
Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z naciskiem na wyjaśnieniu prawno- autorskich aspektów ochrony utworów wykorzystywanych w
Aleksandra Sewerynik / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo autorskie
Ustawa o grach hazardowych
Ustawa o grach hazardowych
Monografiia opisuje realia procesu powstawania przepisów fiskalnych. Autor koncentruje się w niej przede wszystkim na działaniach lobbingowych podmiotów komercyjnych konkurujących o udziały w ry
Bartłomiej Korniluk / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym
Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym
Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym to publikacja, która dotyczy zagadnienia naruszenia zobowiązania i konsekwencji jakie mogą
Piotr Konik / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków
Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków
Jak wygląda proces ustalania taryf za wodę i ścieki w nowym otoczeniu prawnym? I jaką rolę w tym procesie odgrywają Wody Polskie, spółki wod-kan oraz gminy? To tylko kilka z wielu kwestii, kt
Sektor publiczny w praktyce / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Finanse publiczne
Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane
Ostatnie dwa, trzy lata – to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną rewolucją technologiczną wraz z którą pojawiły się nowe zagadnienia i narzędzia technologiczne, a za n
Kinga Flaga Gieruszyńska / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych
Konkubinat. Rozliczenia majątkowe jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Autor omawia tytu
Kamil Kazimierczak / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Wzory pism procesowych
Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym
Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów, pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów, pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Mariusz Mamczarek / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo konsumenckie
Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego
Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego z objaśnieniami i płytą CD
Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: uchwała w sp
Paweł Drembkowski / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej
Prawo rynku wewnętrznego
Prawo rynku wewnętrznego System Prawa Unii Europejskiej Tom 7
System Prawa Unii Europejskiej. Prawo rynku wewnętrznego\" przedstawia szczegółowe założenia i zasady rynku wewnętrznego jako obszaru bez granic wewnętrznych, w obrębie którego zapewniony jest
System Prawa Unii Europejskiej / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo Unii Europejskiej
Dokumentacje podatkowe
Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych na tle zmian związanych z wejściem w życie 2.1.2019 r. zmian w ustawie z 29.
Jarosław Mika / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Podatki 2019
Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw
Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw Aspekty prawne i podatkowe
Prezentowana publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wspierania nowych inwestycji dla przedsiębiorstw. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów oraz pogl
Michał Gosek / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Podatki 2019
Regulacje MDR
Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytucji, jaką jest obowiązkowe ujawnianie władzom
Krzysztof Gil / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Podatki 2019
Proces inwestycyjno budowlany
Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE
Przedsięwzięcia z zakresu OZE wymagają uzyskania szeregu decyzji administracyjnych i zaświadczeń. W praktyce, przygotowanie potrzebnej dokumentacji, sprawia wiele trudności zarówno organom admi
Anna Siwkowska / Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo ochrony środowiska