tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo C.H.Beck

Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński
Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński
Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpuj
Komentarze Becka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Prawo międzynarodowe publiczne Łazowski
Prawo międzynarodowe publiczne Łazowski
W podręczniku Prawo międzynarodowe publiczne zawiera omówienie problematyki: źródeł prawa międzynarodowego publicznego, przedmiotem tego systemu prawnego oraz odpowiedzialności międzynarodowe
Podręczniki Prawnicze / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo międzynarodowe publiczne
Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśni
/ Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo międzynarodowe
Prawo spadkowe Teoria Orzecznictwo Kazusy
Prawo spadkowe Teoria Orzecznictwo Kazusy
Omówienie instytucji prawa spadkowego wzbogacone zostało przede wszystkim analizą orzeczeń sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. Treści zawarte w książce zost
Aplikacje prawnicze / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo spadkowe
Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny
Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny
Książka Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Kr
Podatki w praktyce / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Podatki 2018
Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski
Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski
Omawiana problematyka została przedstawiona w sposób kompleksowy i porządkujący, łączący różne koncepcje doktrynalne. Kluczowe zagadnienia prawa konstytucyjnego autorzy przedstawiają w spos
Ryszard Piotrowski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Historia i prawo konstytucyjne
Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych
Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych
Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publ
Prawo Sądowe / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Postępowanie karne
Ustawa o Straży Granicznej Komentarz
Ustawa o Straży Granicznej Komentarz
Ustawa o Straży Granicznej Komentarz. Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2
Komentarze Becka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Celem publikacji jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r.
Sektor publiczny w praktyce / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Wady oświadczenia woli wybrane problemy praktyczne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Kazusy
Wady oświadczenia woli wybrane problemy praktyczne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Kazusy
Wady oświadczenia woli wybrane problemy praktyczne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Kazusy. Wady oświadczenia woli – wybrane problemy praktyczne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Kazusy t
Prawo Sądowe / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz
Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz
Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1
Komentarze Becka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW
Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW
Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW. Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26
Komentarze Becka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KKW kodeks komentarz
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółd
Komentarze Becka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo spółdzielcze
Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz
Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz
Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz. Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.).
Komentarze Becka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 23.5.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) o związkach zaw
Komentarze Linia orzecznicza / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo pracy
Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo
Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo
Książka z apelacji cywilnych skierowana do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić
Marcin Kołakowski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Aplikacje prawnicze 2018