tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo CeDeWu

Wzory i tablice Metody statystyczne i ekonometryczne
Wzory i tablice Metody statystyczne i ekonometryczne
Zespół doświadczonych nauczycieli naukowych przygotował podręcznik ze statystyki opisowej. Publikacja ta jest adresowana zarówno do studentów, w jaki sposób i praktyków. Wieloletnia praktyka
Iwona Bąk / Wydanie 2015 / Wydawnictwo CeDeWu/ Ekonometria
Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw
Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw
Publikacja „Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw\", dostarcza Czytelnikowi nie tylko fundamentalny i syntetyczny obszar wiedzy teoretycznej o tym, czym jest spedycja, jakie są jej główn
Wasielewska Marszałkowska Iwona / Wydanie 2014 / Wydawnictwo CeDeWu/ Logistyka
Rachunkowość finansowa Szczypa
Rachunkowość finansowa Szczypa
Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, którymi są: - wycena i ewidencja składników majątku - wycena i e
Szczypa / Wydanie 2014 / Wydawnictwo CeDeWu/ Rachunkowość finansowa
Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce
Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce
Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze. Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterz
Kołosowska Bożena / Wydanie 2013 / Wydawnictwo CeDeWu/ Finanse
Podstawy prawa w Polsce Prawo dla nieprawników
Podstawy prawa w Polsce Prawo dla nieprawników
W opinii większości nieprawników prawo jest skomplikowaną,monotonną i trudną do zrozumienia dziedziną nauki. Niniejsza książka to próba zaprzeczenia powyższej tezie: pozostając wiernym wym
Nowak Maciej Jacek / Wydanie 2009 / Wydawnictwo CeDeWu/ Książki o prawie
Współczesna bankowość hipoteczna
Współczesna bankowość hipoteczna
Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym, która łączy w sobie zagadnienia związane z systemami i instrumentami finansowania oraz refinansowan
Szelągowska Anna / Wydanie 2010 / Wydawnictwo CeDeWu/ Księgi wieczyste i hipoteka
Rynek kapitałowy i jego rozwój
Rynek kapitałowy i jego rozwój
Książka Rynek kapitałowy i jego rozwój stanowi pogłębiony i wielopłaszczyznowy analizę nad istotą rynku kapitałowego, a w szczególności rynku papierów wartościowych, i występujących na
Nawrot Wioletta / Wydanie 2015 / Wydawnictwo CeDeWu/ Finanse
Zarządzanie jakością w usługach publicznych
Zarządzanie jakością w usługach publicznych
Brak jest jak dotychczas wyczerpującej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz pełnej znajomości mechanizmów zarządzania jakością w instytucjach publicznych. Tę istotną lukę w p
Krzysztof Opolski / Wydanie 2015 / Wydawnictwo CeDeWu/ Zarządzanie jakością
Przedsiębiorstwo i bank w procesie restrukturyzacji finansowej
Przedsiębiorstwo i bank w procesie restrukturyzacji finansowej
przedsiębiorstwo bankowość usługi bankowe finansowanie finanse prawo finansowe kredyt bankowość inwestycyjna Publikacja prezentuje dojrzałą i usystematyzowaną koncepcję interdyscyplinarnego
Simon Krzysztof D. / Wydanie 2015 / Wydawnictwo CeDeWu/ Prawo restrukturyzacyjne
Finanse rachunkowość kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym
Finanse rachunkowość kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym Studium przypadków
Efektywność realizacji zadań w sektorze publicznym i prywatnym uzależniona jest od właściwego wykorzystania źródeł i form finansowania. Odpowiednie wykorzystanie narzędzi finansów i rachunk
/ Wydanie 2015 / Wydawnictwo CeDeWu/ Audyt i Controlling
Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności
Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności Ocena jakości raportów CSR
Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw staje się obecnie standardem globalnym, coraz częściej praktykowanym przez menedżerów na całym świecie. Podczas gdy z roku na r
Hąbek Patrycja / Wydanie 2015 / Wydawnictwo CeDeWu/ Książki o prawie
Europejska unia rynków kapitałowych
Europejska unia rynków kapitałowych Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce
Problematyka europejskiej unii rynków kapitałowych jest aktualna i bardzo ważna dla dalszej integracji europejskiej oraz kreowania podstaw dla wzrostu gospodarczego poprzez ułatwienie dostępu do
Janc Alfred / Wydanie 2015 / Wydawnictwo CeDeWu/ Książki o prawie
Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce
Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce
Fundusze wspólnego inwestowania należą do instytucji rynku finansowego odgrywających istotne znaczenie we współczesnej gospodarce. Dynamiczny rozwój funduszy inwestycyjnych był spowodowany roz
Jamróz Paweł / Wydanie 2016 / Wydawnictwo CeDeWu/ Książki o prawie
Oceny pracownicze w służbie cywilnej
Oceny pracownicze w służbie cywilnej
Po raz drugi autorzy podejmują temat ocen pracowniczych w służbie cywilnej, tym razem w związku ze zmianą przepisów dotyczących procesów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Ks
Syguła Leszek / Wydanie 2015 / Wydawnictwo CeDeWu/ Książki o prawie
Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce
Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce
W książce zaprezentowano wyniki badań dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez trzech kluczowych interesariuszy społeczeństwa informacyjnego, a mianowicie gos
/ Wydanie 2015 / Wydawnictwo CeDeWu/ Książki o prawie
Wyzwania współczesnej pedagogiki
Wyzwania współczesnej pedagogiki
Globalizacja, wielokulturowość, dynamika zmian społecznych stanowią ogromne wyzwania dla pedagogiki, wymuszające podjęcie dyskursu nad negatywnymi zjawiskami wychowawczymi, ich diagnozą, profil
/ Wydanie 2015 / Wydawnictwo CeDeWu/ Książki o prawie