tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo Currenda

Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych
Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych
Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych stanowi jeden ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego. Przez \"inne wierzytelnośc
Koenner / Wydanie 2011 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji
Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji
W 2016 roku wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskieg
Jerzy Bieluk / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Currenda/ Postępowanie cywilne
Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej
Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej
Książka to bardzo aktualne i interesujące opracowanie dotyczące praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa mających kluczowe znaczenie dla ustalania i dochodzenia kosztów egzekucji s
Andrzej Marciniak / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
Urszula Moszczyńska przedstawiła w swojej pracy problem egzekucji przeciwko małżonkowi dłużnika i sposoby jego obrony. Temat pracy został bardzo trafnie wybrany, gdyż – jak zauważyła autor
Urszula Moszczyńska / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich, opracowanie Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego w
Andrzej Marciniak / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego
Autorka swobodnie porusza się pośród analizowanych zagadnień, a dotyczy to zarówno ich strony teoretycznoprawnej, jak i praktycznej. W pracy zgromadzonych zostało wiele oryginalnych poglądów A
Mendrek / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Instytucja egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP
Instytucja egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP
W publikacji przedstawiono analizę instytucji egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP z uwzględnieniem austriackich implikacji prawnych. Autor wykazał wpływy regulacji pozaborczych na kszta
Kołodziński / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Przepisy dla komorników Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami
Przepisy dla komorników Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami
iniejsze opracowanie zawiera wyłącznie tekst ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami przepisów uwzględnionymi od dnia 20 lutego 2006 r. do dnia 1 listopada 2014 r.\r\n\r\n \r\n\r\nWydawca p
Currenda / Wydanie 2014 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych część ogólna
Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych część ogólna
Wprowadzone zmiany przepisów postępowania egzekucyjnego nie przyniosły oczekiwanych skutków. Nie widać wyraźnego zwiększenia skuteczności egzekucji. Rodzi to potrzebę praktycznego wykorzystan
Szczurek / Wydanie 2011 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Egzekucja z rachunków bankowych
Egzekucja z rachunków bankowych
Egzekucja z rachunków bankowych jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów egzekucji wierzytelności pieniężnych. Powodem tego jest przede wszystkim fakt, że jest efektywna
Sikorski Grzegorz / Wydanie 2011 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej
Książka przygotowana przez pracowników Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowi wybór opracowań poświęconych zagadnieniom związanym z teoretycznymi i praktycznym
Koczanowski / Wydanie 2014 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest szczególnie często wykorzystywanym w praktyce egzekucyjnej sposobem egzekucji. W przypadku bowiem pobierania przez dłużnika świadczeń pe
Julke / Wydanie 2011 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Egzekucja świadczeń niepieniężnych
Egzekucja świadczeń niepieniężnych
Egzekucja świadczeń niepieniężnych w odróżnieniu od egzekucji świadczeń pieniężnych, nie ma na celu ściągnięcia określonej kwoty pieniężnej od dłużnika, a sprowadza się do uzyskania
Kowalski / Wydanie 2011 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Postępowanie zabezpieczające
Postępowanie zabezpieczające
Skuteczność egzekucji nie jest zadowalająca przede wszystkim z powodu braku majątku u dłużnika lub trudności z ustaleniem jego składników. Nadzieje na poprawę efektywności egzekucji przez w
Knypl / Wydanie 2011 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce
Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce
Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce
Marciniak / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Unia Europejska i prawo europejskie Zagadnienia podstawowe
Unia Europejska i prawo europejskie Zagadnienia podstawowe
Według art. 29c ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rok o komornikach sądowych i egzekucji (Dziennik Ustaw z 2006 rok Nr 167, poz. 1191 ze zm.), egzamin konkursowy na aplikację komorniczą polega
Zenon Knypl / Wydanie 2009 / Wydawnictwo Currenda/ Unia Europejska