tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo Currenda

Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych
Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych
Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych pod redakcją Prof. A. Marciniaka, to pierwsze naukowe opracowanie fundamentalnej zmiany w systemie funkcjonowania je
Marciniak Andrzej / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Studia z postępowania egzekucyjnego
Studia z postępowania egzekucyjnego
Monografia jest przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycznym, a autorzy posługują się dobrym, przejrzystym językiem, co ułatwia czytelnikowi przyswojenie trudnych problemów poruszanych w p
Góra Błaszczykowska Agnieszka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Prawo finansowe Bankowe Dewizowe Budżetowe
Tytuły egzekucyjne
Tytuły egzekucyjne
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia t
Jagieła Józef / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Komentarze i opracowania prawne
Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika
Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika
Zbiór studiów odnosi się do współczesnych problemów postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego oraz wzajemnych relacji między tymi postępowania
Gil Izabela / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Prawo finansowe Bankowe Dewizowe Budżetowe
Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego
Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego
Komentarz stanowi odpowiedź na wzmożone zainteresowanie problematyką etyki zawodowej komornika sądowego. Publikacja jest adresowana w szczególności do komorników, asesorów i aplikantów komorn
Ławnikowicz Grzegorz / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego
Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego
W dobie poszukiwania przez naukę i praktykę postępowania cywilnego odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uzyskanie przyspieszenia załatwiania spraw cywilnych bez uszczerbku dla rzetelności i s
Łakoma Katarzyna / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Egzamin komorniczy Zbiór zadań Kazusy 2018
Egzamin komorniczy. Zbiór zadań. Kazusy 2018
Przygotowanie do końcowego egzaminu komorniczego to wyjątkowo czasochłonny proces; wymagający wielu wyrzeczeń, trudny okres dla każdego prawnika. Niniejsza publikacja, w zamierzeniu autorek
Łukasz Chylińska Karolina / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo
Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
Praca obejmuje cztery rozdziały. W pierwszym przedstawiono ogólne zagadnienia związane ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi dotyczącymi praw i wolności człowieka w zakresie związa
Kaczmarek Marlena Anna / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Kierunki zmian egzekucji sądowej
Kierunki zmian egzekucji sądowej
Niniejsza publikacja jest odpowiedzią młodej generacji procesualistów cywilnych na największą od 2011 r. nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie ustawę z dn. 10 lip
Grzegorczyk Paweł / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej
Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej
Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona nowa forma sprzedaży ruchomości w to
Florczak Magdalena Maria / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste
Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne
Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Tom 1
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia t
Flaga Gieruszyńska Kinga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Postępowanie egzekucyjne
Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania
Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Tom 4
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia t
Flaga Gieruszyńska Kinga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Postępowanie egzekucyjne
Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie
Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie Zbiór studiów
Recenzowana monografia stanowi interesujące opracowanie dotyczące egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie. Przedstawiciele doktryny i komornicy poddali pogłębionej analizie status prawny komornika
Marciniak Andrzej / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Egzekucja sądowa z gospodarstwa rolnego
Egzekucja sądowa z gospodarstwa rolnego
Nowelizacja Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego znacznie skomplikowała proces dochodzenia należności wierzycieli poprzez sięgnięcie do należącego do dłużnika majątku składającego się
Komarowska Martyna / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Licytacja publiczna ruchomości w toku egzekucji sądowej
Licytacja publiczna ruchomości w toku egzekucji sądowej
W niniejszej publikacji omówiono tematykę dotyczącą licytacji publicznej ruchomości w toku egzekucji sądowej świadczeń pieniężnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy ustawy noweli
Macuga Aleksandra / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Postępowanie zabezpieczające
Postępowanie zabezpieczające Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Tom 2
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia t
Flaga Gieruszyńska Kinga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Postępowanie egzekucyjne