501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wydawnictwo Currenda

Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego
Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego
Komentarz stanowi odpowiedź na wzmożone zainteresowanie problematyką etyki zawodowej komornika sądowego. Publikacja jest adresowana w szczególności do komorników, asesorów i aplikantów komorn
Ławnikowicz Grzegorz / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego
Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego
W dobie poszukiwania przez naukę i praktykę postępowania cywilnego odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uzyskanie przyspieszenia załatwiania spraw cywilnych bez uszczerbku dla rzetelności i s
Łakoma Katarzyna / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Egzamin komorniczy Zbiór zadań Kazusy 2018
Egzamin komorniczy Zbiór zadań Kazusy 2018
Przygotowanie do końcowego egzaminu komorniczego to wyjątkowo czasochłonny proces; wymagający wielu wyrzeczeń, trudny okres dla każdego prawnika. Niniejsza publikacja, w zamierzeniu autorek
Łukasz Chylińska Karolina / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo
Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
Praca obejmuje cztery rozdziały. W pierwszym przedstawiono ogólne zagadnienia związane ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi dotyczącymi praw i wolności człowieka w zakresie związa
Kaczmarek Marlena Anna / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Kierunki zmian egzekucji sądowej
Kierunki zmian egzekucji sądowej
Niniejsza publikacja jest odpowiedzią młodej generacji procesualistów cywilnych na największą od 2011 r. nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie ustawę z dn. 10 lip
Grzegorczyk Paweł / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej
Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej
Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona nowa forma sprzedaży ruchomości w to
Florczak Magdalena Maria / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Currenda/ Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste
Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne
Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Tom 1
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia t
Flaga Gieruszyńska Kinga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Postępowanie egzekucyjne
Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania
Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Tom 4
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia t
Flaga Gieruszyńska Kinga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Postępowanie egzekucyjne
Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie
Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie Zbiór studiów
Recenzowana monografia stanowi interesujące opracowanie dotyczące egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie. Przedstawiciele doktryny i komornicy poddali pogłębionej analizie status prawny komornika
Marciniak Andrzej / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Egzekucja sądowa z gospodarstwa rolnego
Egzekucja sądowa z gospodarstwa rolnego
Nowelizacja Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego znacznie skomplikowała proces dochodzenia należności wierzycieli poprzez sięgnięcie do należącego do dłużnika majątku składającego się
Komarowska Martyna / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Licytacja publiczna ruchomości w toku egzekucji sądowej
Licytacja publiczna ruchomości w toku egzekucji sądowej
W niniejszej publikacji omówiono tematykę dotyczącą licytacji publicznej ruchomości w toku egzekucji sądowej świadczeń pieniężnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy ustawy noweli
Macuga Aleksandra / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Postępowanie zabezpieczające
Postępowanie zabezpieczające Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Tom 2
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia t
Flaga Gieruszyńska Kinga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Postępowanie egzekucyjne
Powództwa o zwolnienie od egzekucji w postępowaniu karnym wykonawczym
Powództwa o zwolnienie od egzekucji w postępowaniu karnym wykonawczym
Przedmiotem prezentowanej monografii jest opracowane całościowo postępowanie z powództw ekscydencyjnych uregulowanych w Kodeksie karnym wykonawczym. (...) Praca adresowana jest do szerokiego grona
Szulczewski Michał / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Zbiór studiów
Bogactwo tematyczne recenzowanego dzieła, wielość i różnorodność składających się na nie studiów pozwalają je traktować jako opracowanie interesujące nie tylko teoretyka ale także prakt
Misztal Konecka Joanna / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego
Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego Zbiór studiów
Oddajemy do rąk Czytelników efekt współpracy przedstawicieli nauki i praktyki, na co dzień zajmujących się problematyką postępowania egzekucyjnego i innych postępowań wykonawczych. W monogr
Flaga Gieruszyńska Kinga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego
Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego
Opracowanie stanowi nowatorskie podejście do skomplikowanych kwestii związanych z prowadzeniem postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych z poszanowaniem praw strony biernej tych postępowań,
Muliński Maciej / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura