501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wydawnictwo Currenda

Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne
Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Tom 1
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia t
Flaga Gieruszyńska Kinga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Postępowanie egzekucyjne
Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania
Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Tom 4
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia t
Flaga Gieruszyńska Kinga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Postępowanie egzekucyjne
Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie
Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie Zbiór studiów
Recenzowana monografia stanowi interesujące opracowanie dotyczące egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie. Przedstawiciele doktryny i komornicy poddali pogłębionej analizie status prawny komornika
Marciniak Andrzej / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Egzekucja sądowa z gospodarstwa rolnego
Egzekucja sądowa z gospodarstwa rolnego
Nowelizacja Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego znacznie skomplikowała proces dochodzenia należności wierzycieli poprzez sięgnięcie do należącego do dłużnika majątku składającego się
Komarowska Martyna / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego
Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego
Komentarz stanowi odpowiedź na wzmożone zainteresowanie problematyką etyki zawodowej komornika sądowego. Publikacja jest adresowana w szczególności do komorników, asesorów i aplikantów komorn
Ławnikowicz Grzegorz / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Licytacja publiczna ruchomości w toku egzekucji sądowej
Licytacja publiczna ruchomości w toku egzekucji sądowej
W niniejszej publikacji omówiono tematykę dotyczącą licytacji publicznej ruchomości w toku egzekucji sądowej świadczeń pieniężnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy ustawy noweli
Macuga Aleksandra / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Postępowanie zabezpieczające
Postępowanie zabezpieczające Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Tom 2
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia t
Flaga Gieruszyńska Kinga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Postępowanie egzekucyjne
Powództwa o zwolnienie od egzekucji w postępowaniu karnym wykonawczym
Powództwa o zwolnienie od egzekucji w postępowaniu karnym wykonawczym
Przedmiotem prezentowanej monografii jest opracowane całościowo postępowanie z powództw ekscydencyjnych uregulowanych w Kodeksie karnym wykonawczym. (...) Praca adresowana jest do szerokiego grona
Szulczewski Michał / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Zbiór studiów
Bogactwo tematyczne recenzowanego dzieła, wielość i różnorodność składających się na nie studiów pozwalają je traktować jako opracowanie interesujące nie tylko teoretyka ale także prakt
Misztal Konecka Joanna / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego
Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego Zbiór studiów
Oddajemy do rąk Czytelników efekt współpracy przedstawicieli nauki i praktyki, na co dzień zajmujących się problematyką postępowania egzekucyjnego i innych postępowań wykonawczych. W monogr
Flaga Gieruszyńska Kinga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego
Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego
Opracowanie stanowi nowatorskie podejście do skomplikowanych kwestii związanych z prowadzeniem postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych z poszanowaniem praw strony biernej tych postępowań,
Muliński Maciej / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Literatura
Sądowe postępowanie egzekucyjne
Sądowe postępowanie egzekucyjne Zasadnicze kierunki zmian z 2016 roku
W 2016 r. sądowe postępowanie egzekucyjne uległo wielu zmianom ustawodawczym. Sam Kodeks postępowania cywilnego, stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ wówczas wielu
Marciniak Andrzej / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo
Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych
Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych
W monografii omówiono zagadnienia dotyczące postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w relacji do postępowania upadłościowego oraz informatyzację postępowania cywilnego. Oprócz zagadni
Izabella Gil / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Komentarze i opracowania prawne
Sądowe postępowanie egzekucyjne
Sądowe postępowanie egzekucyjne Zasadnicze kierunki zmian z 2016 roku
W 2016 r. sądowe postępowanie egzekucyjne uległo wielu zmianom ustawodawczym. Sam Kodeks postępowania cywilnego, stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ wówczas wielu
Marciniak Andrzej / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo
Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim
Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim
Publikacja stanowi wzorcowe studium porównawcze, które zawiera wszechstronną charakterystykę egzekucji sądowej z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorowi w ramach konsekw
Waszewski Tomasz / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Prawo gospodarcze i handlowe
Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych
Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych
W monografii omówiono zagadnienia dotyczące postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w relacji do postępowania upadłościowego oraz informatyzację postępowania cywilnego. Oprócz zagadni
Izabella Gil / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Currenda/ Komentarze i opracowania prawne