tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo Elipsa

A Prophet of Consolation on the Threshold of Destruction: Yehoshua Ozjasz Thon an Intellectual Port
A Prophet of Consolation on the Threshold of Destruction: Yehoshua Ozjasz Thon an Intellectual Port
A study of a prominent figure on both Jewish and Polish political landscapes in the historical period which lasted from the beginning of the final years of the nineteenth century to the late 1930s, re
Ronen Shoshana / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Literatura
Historia stosunków międzynarodowych Tom 1-2
Historia stosunków międzynarodowych Tom 1-2
W naukach społecznych, także w nauce o stosunkach międzynarodowych (dalej NSM) nadal dominuje ostra dystynkcja między wewnętrznością i zewnętrznością. Konstytuowała ona i nadal konstytuuje
Gałganek Andrzej / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Różne
Wędrówka za przestrzenią
Wędrówka za przestrzenią Krąg drugi
Rygweda to zbiór 1028 hymnów poświęconych bogom, ułożonych w najstarszej formie sanskrytu przez indoeuropejski lud, który nazywał siebie Arjami, a który w pierwszej połowie drugiego tysiącl
Jurewicz Joanna / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Literatura
Wędrówka za przestrzenią
Wędrówka za przestrzenią Krąg drugi
Rygweda to zbiór 1028 hymnów poświęconych bogom, ułożonych w najstarszej formie sanskrytu przez indoeuropejski lud, który nazywał siebie Arjami, a który w pierwszej połowie drugiego tysiącl
Jurewicz Joanna / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Literatura
O rozwoju mowy dziecka Dwa studia
O rozwoju mowy dziecka Dwa studia
Opracowanie składa się z dwóch powiązanych ze sobą merytorycznie studiów o charakterze przeglądowym: Studium I Badania nad mową dziecka. Przegląd kierunków i teorii badań nad mową dziecka
Porayski Pomsta Józef / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Literatura
Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii
Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest etyczna analiza zjawiska mobbingu z wykorzystaniem ustaleń psychologicznych. Mobbing można ujmować na wiele sposobów: jako patologię relacji między jednos
Najda Magdalena / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Literatura
Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką
Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką
Głównym celem pracy jest zatem ukazanie istoty i przejawów bezpieczeństwa energetycznego, określenie całokształtu jego celów, zarówno ogólnych jak i szczegółowych oraz sposobów, metod pos
Soroka Paweł / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Literatura
Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa Geneza istota i praktyka aktywności
Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa Geneza istota i praktyka aktywności
Nowatorski charakter pracy wynika z faktu zaprezentowania nie tylko genezy i istoty aktywności ONZ, ale przede wszystkim wskazania i oceny efektów praktycznych działań organizacji na przełomie la
Potyrała Anna / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Literatura
Nowe karne prawo dowodowe
Nowe karne prawo dowodowe
Całość monografii została zgrabnie podzielona na części pozwalające czytelnikowi dotrzeć do tych zagadnień, które są dla niego szczególnie interesujące. Autorami poszczególnych opracowa
Gardocka / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Prawo karne
Modernizacja administracji Studium polityk administracyjnych w Polsce
Modernizacja administracji Studium polityk administracyjnych w Polsce
Publikacja stanowi całościową analizę głównych kierunków współczesnych polityk administracyjnych w Polsce, ukazywanych na tle doświadczeń zebranych w reformowaniu administracji po 1989 r.,
Rydlewski Grzegorz / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Książki o prawie
Szkice o nowym modelu procesu karnego
Szkice o nowym modelu procesu karnego
Publikacja jest bardzo interesującym zbiorem tekstów poświęconych zmianom polskiej procedury karnej, które zostały wprowadzone nowelą z dnia 27 września 2013 r. i wejdą w życie z dniem 1 lip
/ Wydanie 2014 / Wydawnictwo Elipsa/ Książki o prawie
Międzynarodowe słownictwo kardiologiczne i kardiochirurgiczne na przykładzie języka polskiego rosyjskiego i angielskiego (terminologia - profesjonalizmy - słowni
Międzynarodowe słownictwo kardiologiczne i kardiochirurgiczne na przykładzie języka polskiego rosyjskiego i angielskiego (terminologia - profesjonalizmy - słowni
Monografia autorstwa Anny Suchodolskiej jest pierwszą próbą ukazania określonego w tytule działu specjalistycznego słownictwa medycznego w ujęciu komparatystycznym. Autorka zarysowała całoś
Suchodolska Anna / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Różne
Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania
Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania
Publikacja stanowi unikatowe na polskim rynku wydawniczym i naukowym studium politologiczne nad współczesną rolą instytucji międzynarodowych w kształtowaniu ładu światowego w warunkach globali
Rewizorski Marek / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Różne
Ustrój polityczny Francji współczesnej
Ustrój polityczny Francji współczesnej
Ustój polityczny Francji cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem nauki prawa konstytucyjnego oraz politologii, zwłaszcza w tym jej punkcie, w którym ocenie poddawane są instytucje i systemy po
/ Wydanie 2015 / Wydawnictwo Elipsa/ Różne
Studia z etyki słowa
Studia z etyki słowa
Od dwóch lat w Obserwatorium etyki słowa badamy język mediów w jego relacjach do systemu wartości, które my, Polacy i Europejczycy, uznajemy za ważne. Ta książka to fragment wyników naszych
Cegieła Anna / Wydanie 2014 / Wydawnictwo Elipsa/ Różne
Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa
Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa
Książka jest opracowaniem zbiorowym dotyczącym wybranych zagadnień współczesnego bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa wewnętrznego. Tematyka ta nie traci na aktualności. Wręcz p
Sulowski Stanisław / Wydanie 2014 / Wydawnictwo Elipsa/ Różne