tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo Naukowe Scholar

TRAGIZM LUDZKIEJ EGZYSTENCJI JAKO PROBLEM FILOZOFICZNY
TRAGIZM LUDZKIEJ EGZYSTENCJI JAKO PROBLEM FILOZOFICZNY
Autor swoje zainteresowania koncentruje na filozofii życia. Bada pogranicze literatury i filozofii. W tomie tym skupia się na filozofii niemieckiej od Kanta, Schillera, Schellinga, Hegla, przez Scho
Krakowiak Józef Leszek / Wydanie 2005 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Różne
Skazani na problemy
Skazani na problemy W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań angażowania się mężczyzn w picie alkoholu
Badania osobowościowych uwarunkowań zażywania alkoholu i uzależniania się liczą co najmniej pół wieku i dowodzą braku osobowości alkoholiczej, przedalkoholiczej czy nałogowej. Występują j
Poprawa Ryszard / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
TTIP Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji
TTIP Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA
7 czerwca 2013 r. UE i USA ogłosiły nowe handlowe otwarcie we wzajemnych relacjach, rozpoczynając negocjacje o ustanowienie Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transat
Dunin Wąsowicz Maria / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
Skazani na problemy
Skazani na problemy W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań angażowania się mężczyzn w picie alkoholu
Badania osobowościowych uwarunkowań zażywania alkoholu i uzależniania się liczą co najmniej pół wieku i dowodzą braku „osobowości alkoholiczej”, „przedalkoholiczej” czy „nałogowej
Poprawa Ryszard / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
Autorytaryzm lęk konformizm
Autorytaryzm lęk konformizm
Głównym tematem książki jest autorytaryzm. W psychologii społecznej i socjologii autorytaryzm stanowi ciągle aktualny przedmiot badań i refleksji.
Koralewicz Jadwiga / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej
Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej
W aneksie Kalendarium 1989–2014 opracowane przez Ryszarda Stemplowskiego i Rafała Tarnogórskiego Czytelnik tej książki może wiedzieć o polityce więcej, niż mu się wydaje, ale najpełn
Stemplowski Ryszard / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
Samoobsługowe państwo dobrobytu
Samoobsługowe państwo dobrobytu Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne?
Komunikat płynący z książki Dawida Sześciły znacząco wykracza poza sferę rozważań nad technicznymi aspektami systemu usług publicznych. W istocie, na przykładzie ewolucji systemów usług
Sześciło Dawid / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
20 lat później - osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich
20 lat później - osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich Badania podłużne
Autorka przedstawia rezultaty drugiego etapu badań poświęconych psychologicznym charakterystykom wybranej grupy aktorów polskich. Bez wątpienia są to rezultaty warte opublikowania, ponieważ by
Mróz Barbara / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
Brzydkie słowa brudny dźwięk
Brzydkie słowa brudny dźwięk Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych
Michał Jan Lutostański – socjolog, doktor nauk społecznych i absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jego działalność nauko
Lutostański Michał Jan / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
Czy miasto jest niepotrzebne?
Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta
Ostatnia dekada to okres wyraźnych zmian społeczno-przestrzennych w polskich miastach. Inwestycje w miejskim centrum, powstawanie nowych deweloperskich osiedli mieszkaniowych, ekspansja wielopowierz
Smagacz Poziemska Marta / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
Dług publiczny a wzrost gospodarczy
Dług publiczny a wzrost gospodarczy
Problem długu publicznego i jego oddziaływania na długo- i krótkookresową równowagę makroekonomiczną stał się w ostatnich kilku latach jednym z częściej poruszanych w literaturze ekonomicz
Siwińska Gorzelak Joanna / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
Kontrasty migracyjne Polski
Kontrasty migracyjne Polski Wymiar transatlantycki
Transatlantycki wymiar polityk migracyjnych USA-UE Programy zatrudniania i wizy jako instrument stymulowania migracji cyrkulacyjnych w Europie i USA Wpływ integracji z Unią Europejską na polski ryn
Iglicka Krystyna / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej
Książka przedstawia procesy metropolizacji zachodzące we współczesnej gospodarce informacyjnej. Ich najistotniejszym przejawem jest powstawanie sieci wielkich miast - ośrodków koordynacji, zarz
Gorzelak Grzegorz / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
Od integracji do partycypacji
Od integracji do partycypacji Wyzwania imigracji w Polsce i Europie From Integration to Participation
Publikacja w dwóch wersjach językowych: s. 1–128 wersja polskojęzyczna; s. 129–248 wersja angielskojęzyczna. Praca jest dziełem oryginalnym, pionierskim i bardzo potrzebnym, o dużych walorac
Iglicka Krystyna / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Literatura
Psychologia Etologia Genetyka Tom 31/2015
Psychologia Etologia Genetyka Tom 31/2015
Periodyk wydawany wraz z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego
/ Wydanie 2015 / Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Biochemia Biologia molekularna Biofizyka Genetyka